Marktverkenning groot variabel onderhoud Haringvlietsluizen – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning groot variabel onderhoud Haringvlietsluizen

Laatst geupdate op december 21, 2020 door redactie

De Haringvlietsluizen zijn in 1970 in gebruik genomen en op 15 november 1971 geopend door Koningin Juliana. Sinds 14 november 2016 zijn deze sluizen formeel een Rijksmonument. De Haringvlietdam (lengte van 5 km) sluit het Haringvliet af
van de Noordzee en verbindt Voorne-Putten (Noord) met Goeree-Overflakkee (Zuid). Het Haringvlietsluizencomplex is 1 kilometer lang en 56 meter breed en 
heeft in totaal 17 spuiopeningen, voor het afvoeren van rivierwater naar zee en het
beschermen van het achterland tegen hoog zeewater. Elke opening heeft 2 stalen vizierschuiven: een zeeschuif en een rivierschuif. Eens in de vijfentwintig jaar moeten de 34 stalen schuiven van de Haringvlietsluizen opnieuw geconserveerd worden. Dit is noodzakelijk voor het optimaal behoud van de schuiven en om hiermee de stormvloedkering te laten voldoen aan de faalkanseisen.

Haringvlietsluizen
Foto: Rijkswaterstaat

Begin 2017 is het laatste levensduurverlengend onderhoud uitgevoerd. Het groot onderhoud voor de schuiven staat gepland van 2023 tot en met 2030. Tegelijkertijd met de conserveringswerkzaamheden zullen er ook werkzaamheden plaatsvinden aan de werktuigbouwkundige onderdelen in de machinekamers. Er dient voor alle onderdelen bekeken te worden wat de status en
levensverwachting is en waar nodig zal vast en variabel onderhoud uitgevoerd worden. Binnen Rijkswaterstaat is de regio West-Nederland Zuid (WNZ), afdeling Stormvloedkeringen, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
Haringvlietsluizen. De onderhoudsopdracht voor het conserveren van de schuiven van de Haringvlietsluizen verstrekken zij aan de afdeling Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO). Het cluster Keringen II heeft deze opdracht ontvangen. De zeeschuiven van het Haringvlietsluizencomplex zijn regulerende schuiven en de rivierschuiven zijn waterkerende schuiven. De zeeschuiven zijn 56 meter breed en de rivierschuiven zijn 58 meter breed. De zeeschuiven hebben een hoogte van 9
meter en de rivierschuiven een hoogte van 11,5 meter. Boven het complex bevindt zich de N57 die Voorne-Putten verbindt met Goeree-Overflakkee. Om aan de instandhoudingsplicht van de Haringvlietsluizen te voldoen moeten de schuiven elke 25 jaar volledig opnieuw geconserveerd worden. Hierbij wordt alle conservering verwijderd, mogelijke beschadigingen aan de constructie hersteld en een nieuw conserveringssysteem opgezet. In de daaropvolgende 25 jaar wordt minimaal éénmaal lokale schade aan de conservering hersteld, dit wordt ook wel postzegelen genoemd.

Tegelijkertijd met de conserveringswerkzaamheden dienen er werkzaamheden plaats te vinden aan de werktuigbouwkundige onderdelen in de machinekamers van de Haringvlietsluizen. Er worden vooraf onderzoeken en inspecties uitgevoerd om te
bepalen wat de status en levensduur is van de werktuigbouwkundige onderdelen. Aan de hand van die resultaten wordt bekeken welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden. Het betreft minimaal een renovatie van de machinekamers en
werkzaamheden aan de hydraulische installaties, lagers, luchtleidingen binnen en balgen aan de zeezijde.
Doel is het kwalitatief en veilig uitvoeren van variabel onderhoud aan de 34 schuiven van de Haringvlietsluizen, zodat de functionele levensduur in zijn geheel met een periode van tenminste 25 jaar wordt verlengd, waardoor de Haringvlietsluizen doorlopend voldoen aan de faalkanseisen.

Rijkswaterstaat gaat tijdens de marktverkenning graag in gesprek met bedrijven die interesse hebben in het uitvoeren van het groot variabel onderhoud aan de Haringvlietsluizen.
Aangezien het groot variabel onderhoud grotendeels bestaat uit conserveren en W-delen, richt Rijkswaterstaat zich op aannemers die ervaring hebben met het uitvoeren van (één van) deze werkzaamheden. 

De marktverkenning bestaat uit meerdere onderdelen:
• Er vindt een gezamenlijke (digitale) bijeenkomst plaats waarin het project en de vraagstukken door Rijkswaterstaat worden toegelicht.
• Tegelijkertijd wordt de deelnemers gevraagd deel te nemen aan een schriftelijke vragenronde.
• Eventueel zal Rijkswaterstaat – indien nodig – partijen benaderen om hun antwoorden mondeling nader toe te lichten. Dit zal plaatsvinden na de marktverkenning en na de indiening van de vragenlijst.
• Ten slotte zal Rijkswaterstaat een verslag van de gehele marktverkenning publiceren op TenderNed.

Rijkswaterstaat heeft de marktverkenning gepubliceerd op TenderNed met als doel zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en de kans te geven om mee te denken over hoe het groot variabel onderhoud aan de Haringvlietsluizen dient te worden aanbesteed en uitgevoerd. De verkregen inzichten uit de marktverkenning gebruikt Rijkswaterstaat
(waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken.

Bron: tenderned 16 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214590

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *