Marktconsultaties ontwikkeling 3D-model, VU Amsterdam en Gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultaties ontwikkeling 3D-model, VU Amsterdam en Gemeente Den Haag

Foto: www.pixabay.com

Het blijkt hier niet om twee marktconsultaties te gaan, maar om één en dezelfde consultatie eenmaal geplaatst door de gemeente Den Haag en eenmaal geplaatst door de Vrije Universiteit. Dubbel genaaid houdt beter, zullen we maar zeggen. In beide gevallen gaat het gewoon om Den Haag.

De markconsultatie zelf  is ten behoeve van het verkrijgen van informatie uit de markt als input voor een te houden aanbesteding voor het uitvoeren van een onderzoek naar het ontwikkelen van een model om in 3D cascade effecten van vitale infrastructuur in beeld te brengen. De toenemende mate waarin verschillende netwerken en diensten in de stad afhankelijk van elkaar worden noopt om de robuustheid van systemen niet alleen per afzonderlijk systeem te bezien, maar ook – meer dan reeds het geval is – in samenhang.

Daarom is het van belang om de onderlinge afhankelijkheden van de Haagse kritieke infrastructuur en vitale diensten inzichtelijk te maken. Dit is de aanleiding voor het ontwikkelen van een digitale kaart in 3D die aangeeft waar de kritieke objecten van de Haagse kritieke infrastructuur zich bevinden en hoe deze samenhangen. Dit cascademodel moet worden gebruikt om experts te ondersteunen bij het oefenen van scenario’s (preparatie) en bij het nemen van beslissingen over maatregelen die de risico’s op cascade-effecten verkleinen (prioritering). Op termijn zou de informatie zelfs moeten kunnen ondersteunen tijdens crisissituaties.

Daarin worden de volgende stappen onderscheiden:
1. Het ontwikkelen van een GIS platform voor Den Haag, waar data van en voor verschillende partijen veilig en vertrouwd ontsloten wordt, met mogelijkheid tot later uitbreiden van deze informatie voor de regio.
2. Beginnen met een eenvoudige (bijvoorbeeld visuele) ondersteuning bij het combineren van de verschillende data voor het doen van analyses om cascade effecten van falende infrastructuur in een 3D GIS model inzichtelijk te maken.
3. In een volgende fase dient het model ook geavanceerde cascadeanalyses (berekeningen en simulaties) te ondersteunen, waarbij het mogelijk moet zijn om in een volgende fase ook realtime cascade effecten inzichtelijk te maken. Ook deze geavanceerde ondersteuning heeft niet tot doel de menselijke analysekracht, expertise en ervaring te vervangen, wel deze te versterken.

Als voorbereiding voor de eerste stap voert de gemeente Den Haag deze marktconsultatie uit voor het inrichten van een Proof-of-Concept. De afdeling Inkoop van de gemeente Den Haag zal de begeleiding van de aanbesteding uitvoeren en fungeert als aanspreekpunt tijdens deze marktconsultatie.

Naast de gemeente Den Haag zijn ook andere partijen betrokken die onder meer verantwoordelijk zijn voor het beheer van de vitale infrastructuur. Deze partijen zijn: Veiligheidsregio Haaglanden, Provincie Zuid-Holland, Stedin, Dunea, Hoogheemraadschap van Delfland en HTM. TNO participeert vanuit wetenschappelijk oogpunt ter ondersteuning van het proces. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de verschillende partijen mogelijk afnemer worden van de eindoplossing die het resultaat is van de aanbesteding. Deze partijen zullen ook mogelijke aanbieders
worden van informatie.

Geïnteresseerde partijen dienen uiterlijk 4 november 2020 om 12:00 uur de zes vragen uit hoofdstuk 2 van het aanbestedingsdocument(en)
via de berichtenmodule van Tendernet in te zenden. Iedere partij die reageert zal worden uitgenodigd voor een gezamenlijke informatiesessie
(waarschijnlijk een digitale sessie, ca. 2 uur) op 10 november (met als reservedatum 12 november) waarin u vragen kunt stellen en uw reactie kunt toelichten. U wordt hiervoor uitgenodigd wanneer u de marktconsultatie vragenlijst aan ons verstuurd heeft.

Bron: Tenderned 19 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208901 (VU) en https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208974 (Den Haag)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *