Marktconsultatie zwerfafvalproject gemeente Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie zwerfafvalproject gemeente Amersfoort

Foto: Pexels.com/Magda Ehlers

De gemeente Amersfoort is op zoek naar een organisatie die onderstaande projecten kan ontwikkelen en uitvoeren:

  • Het maken en coördineren van een zwerfafval praktijkonderwijsproject in winkelcentra en op bedrijventerreinen voor MBO studenten Handhaver Toezicht en Veiligheid.
  • Het organiseren van de World Clean Up Day in Amersfoort in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven en onderwijs.

Het doel van de marktconsultatie is op hoofdlijnen dat de gemeente een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt van:

  • Of er marktpartijen zijn die het project kunnen en willen uitvoeren
  • En zo ja: onder welke voorwaarden de marktpartijen het project kunnen en willen uitvoeren

Op basis van het verkregen beeld kan de gemeente Amersfoort voor de organisatie en realisatie van het project keuzes maken, en een eventuele aanbesteding voor een exploitant zo goed mogelijk vormgeven (rekening houdend met de diverse belangen).

De marktconsultatie bestaat uit een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 12 vragen over onder andere uw ervaring met het samenwerken met een onderwijsinstelling en het maken van een praktijkstage waarin studenten MBO handhaving praktijk leerdoelen kunnen behalen en dat tegelijkertijd als uitkomst heeft zwerfafval te verminderen in winkelcentra en op bedrijventerreinen.

De marktconsultatie zal worden afgerond met een algemeen verslag. Daarin zijn de gespreksverslagen geanonimiseerd en verwerkt. Na afstemming met partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie zal het verslag door de gemeente openbaar gemaakt worden via TenderNed.

Amersfort gaat voor de beantwoording van de vragen uit van een maximum van 2 pagina’s tekst per deelnemende organisatie; dit is exclusief eventuele figuren, tabellen en bijlagen. Indien u niet op alle vragen kunt antwoorden is dat jammer, maar wat de gemeente betreft geen reden om niet deel te nemen. Geef s.v.p. duidelijk aan op welke vragen u welk antwoord geeft. U dient uw antwoorden op de vragenlijst in te dienen via de berichtenmodule van TenderNed. Ook voor vragen over het proces van de marktconsultatie kunt u via de berichtenmodule van TenderNed contact met ons opnemen.

Bron: Tenderned 28 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209853

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *