Marktconsultatie werkloket Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie werkloket Den Haag

De gemeente Den Haag is op zoek naar een Uitzendbureau dat in staat is mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt uit de participatie doelgroep snel weer aan een baan te helpen zodat zij geen beroep meer hoeven te doen op de participatie wet.
Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente Den Haag beter inzicht te krijgen in de markt en op deze wijze:
a) input te vergaren voor de inrichting van een aanbesteding (Strategie-contractvorm en uitvoering);
b) eigen uitgangspunten en aannames te toetsen.

De gemeente Den Haag is op zoek naar inzicht in de markt op het gebied van het bemiddelen van mensen met een kortdurende werkloosheid. Dit is een werkloosheidsduur van max. 1 jaar (incl. WW periode), of mensen met een afgeronde middelbare opleiding. De gemeente Den Haag heeft tot doel om mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt uit de participatie doelgroep zo snel als mogelijk aan een baan te helpen. Door kandidaten al bij de aanvraag van bijstand in samenwerking met uitzendbureaus op te pakken, wordt er geen kostbare tijd verloren en proberen we deze doelgroep weer zo snel mogelijk bestaanszekerheid te bieden. De Gemeente Den Haag zoekt in het kader hiervan nauwe samenwerking met uitzendbureaus om
500 kansrijke kandidaten per jaar met een Hallo Werk profiel over te dragen. Met deze intensieve samenwerking biedt Den Haag kansen aan mensen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken en helpt Den Haag gezamenlijk met een uitzendbureau het personeelstekort in de regio terug te dringen en draagt Den Haag bij aan een financieel gezondere en sociale stad.

Op 1 oktober 2020 is Den Haag Werkt gestart met de aanpak ‘werkloos door de coronacrisis’. In een samenwerkingsverband met de verschillende uitzendbureaus, vertegenwoordigt één partij samen met Den Haag Werkt het “Werkloket”. Twee ervaren intercedenten van een uitzendbureau bemannen het Werkloket en screenen kandidaten op hun werkervaring, opleiding, wensberoep en beoordelen of het zoekprofiel realistisch is en aansluit op de arbeidsmarkt. Elf andere uitzendbureaus vormen samen de backoffice. Kandidaten worden verwezen naar vacatures van uitzendbureaus die deel uitmaken van de backoffice. Het Werkloket heeft 6 maanden de tijd om kandidaten te bemiddelen naar werk. Het werkloket wordt aangestuurd door een hoofd van Den Haag Werkt (DHW) en een coördinator van het uitzendbureau. Bij een duurzame plaatsing op een baan ontvangt het
uitzendbureau die de kandidaat geplaatst heeft een fee. We doen deze marktconsultatie om ideeën te krijgen hoe we het beste het Werkloket kunnen inrichten, welk type(s) medewerker(s) het bemand, welke werkzaamheden er uitgevoerd worden,
hoe we een optimale aansluiting krijgen bij andere uitzendbureaus. Het te verkrijgen inzicht moet leiden tot een Europese aanbesteding waar de vraag optimaal is afgestemd op de kennis en kunde van de markt. Om inzicht te krijgen in deze markt heeft de gemeente een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd.

De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld voor geïnteresseerden waarvan aannemelijk is dat zij te zijner tijd als potentiële gegadigden zullen gaan meedoen aan de aanbestedingsprocedure. De gemeente behoudt zich het recht voor om geïnteresseerden die evident niet tot deze doelgroep behoren van deelname aan de marktconsultatie uit te sluiten.

Bron: Tenderned 25 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223241

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *