Marktconsultatie ‘Tankautospuit combi en tankautospuit medium’ Noord Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ‘Tankautospuit combi en tankautospuit medium’ Noord Holland Noord

Foto: Zieglerbrandweertechniek

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft – teneinde in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van haar wensen met betrekking tot de tankautospuit combi (TS combi) en de tankautospuit medium (TS medium) besloten een marktconsultatie te houden. Mede aan de hand van de mogelijke inzichten die worden verkregen uit deze marktconsultatie worden keuzes gemaakt hoe de  VRNHN het best invulling kan geven aan de eisen en wensen met betrekking tot TS combi en TS medium. Dit in relatie tot een nog te houden aanbesteding vanuit het
uitgangspunt dat de VRNHN voornemens is om twee stuks tankautospuiten (één TS combi en één TS medium) nieuw aan te schaffen.

Een TS combi is een type voertuig dat de brandweer inzet als basisvoertuig. Het voertuig wordt gebruikt voor het uitvoeren van de basisbrandweerzorg welke bestaat uit de volgende taken:

  • Natuurbrandbestrijding;
  • Brandbestrijding en redding;
  • Technische hulpverlening;
  • Basishandelingen bij de bestrijding van Inzet Brandweer met Gevaarlijke Stoffen;
  • Ondersteuning bij waterongevallen.

Voor de TS medium wordt uitgegaan van alléén de volgende taken:

  • Natuurbrandbestrijding;
  • Brandbestrijding en redding.

Met deze marktconsultatie beoogt de VRNHN in een vroeg stadium inzicht te krijgen in een aantal vragen die zij heeft in relatie tot de technische en financiële haalbaarheid van haar wensen met betrekking tot de TS combi en TS medium. Aan de hand van de resultaten van de marktconsultatie worden door de VRNHN mogelijke vervolgstappen onderzocht.

De marktconsultatie is bedoeld voor marktpartijen die over passende antwoorden/ideeën beschikken met betrekking tot technische en financiële aspecten omtrent de TS combi en de TS medium. De VRNHN behoudt zich het recht voor om geïnteresseerden die evident niet tot deze doelgroep behoren niet mee te nemen in het verslag en hun reacties
terzijde te leggen.

De vragen in deze markt consultatie zijn: 

1. Is het mogelijk om de TS medium – conform bovenstaande uitgangspunten – uit
voeren in een voertuig in de gewichtsklasse tot maximaal 16 ton?

2. Is het mogelijk om zowel de TS combi als de TS medium – conform bovenstaande
uitgangspunten – uit te voeren met een bandenaflaatsysteem dat vanuit de cabine te
bedienen is en zo ja wat zijn hiervan de financiële consequenties?

3. Is het mogelijk om een TS combi – conform bovenstaande uitgangspunten – uit te
voeren met enkel lucht banden op de achteras?

4. Optioneel: wilt u ons in het kader van deze marktconsultatie nog iets anders
meegeven?

Bron: Tenderned 22 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/215143

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *