Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 Min.van VWS (Vooraankondiging) – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 Min.van VWS (Vooraankondiging)

©Wur 2019

In aanvulling op de capaciteit aan beschikbare testmethoden voor SARS-COV-2 maakt het Rijk graag meer sneltesten beschikbaar voor Nederland. Wegens dwingende spoed wordt er in eerste instantie geen aanbestedingsprocedure gestart. Om daarover transparant te zijn, wordt een marktconsultatie gepubliceerd. Deze marktconsultatie dient er in eerste instantie voor om een beeld te krijgen van de markt voor SARS-COV-2 sneltesten. Hierbij gaat het niet om de wijze waarop maar om de snelheid van testen en diagnosticeren. Een voorbeeld voor de sneltest is de ademtest waarbij uit adem een realtime analyse uitgevoerd kan worden. Deze ademtest is binnen 1 minuut afgenomen en binnen 5 à 10 minuten kan er een eerste uitslag gegenereerd worden. Ter verduidelijking: Het hoeft dus niet verplicht een ademtest te zijn, analyses via chip, massaspectrometer analyses, LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) of andere procedures op basis van PCR welke snel
resultaat opleveren behoren ook tot de mogelijkheden. Uitgesloten van deze marktconsultatie zijn antigeen sneltesten. VWS heeft dit
inkooptraject reeds afgerond. Na afronding van de marktconsultatie wordt op basis van de resultaten uit de marktconsultatie een selectie gemaakt. Op basis van de uitkomsten behoudt het Rijk zich het recht voor om alsnog een aanbestedingsprocedure te starten onder
dwingende spoed. Dan wel zal zij achteraf aangegeven met welke ondernemers een overeenkomst is gesloten. In beide gevallen dient het validatietraject gestart dan wel afgerond te zijn en dient zij genoeg resources te hebben voor testen. Inschrijvers op deze marktconsultatie
kunnen geen rechten ontlenen aan eventueel te verdelen opdrachten voor sneltesten. De marktconsultatiedocumenten zijn in voorbereiding en worden, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de planning, op 4 december 2020 gepubliceerd.Bron: Tenderned 23 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212291

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *