Marktconsultatie schuimblusvoertuigen – VR Noord- en Oost- Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie schuimblusvoertuigen – VR Noord- en Oost- Gelderland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De komende jaren staat de vervanging van het voertuigenpark (143 eenheden – zowel blusvoertuigen als specialismen –  inclusief bepakkingsonderdelen) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op basis van het materieel- spreidingsplan op de planning.  In het Programma Materieel is één van de projecten de vervanging van de huidige schuimblusvoertuigen (SB).

VNOG wil een voertuig ontwikkelen dat in eerste instantie ingezet kan worden als schuimblusvoertuig en o.a. bij incidenten waarbij grootschalige overdrukventilatie gewenst is of welke gerelateerd zijn aan de energietransitie. Het voertuig is klein en wendbaar en kan via een schuimkanon en handstralen schuim opbrengen. Het vormt hiervoor een combinatie met de watertankwagens (WTG) van de VNOG omdat het niet wenselijk is dat het nieuwe schuimblusvoertuig over een watertank beschikt. VNOG is zich aan het oriënteren op de mogelijkheden om het voertuig bij meer type incidenten in te kunnen zetten. De marktconsultatie is dus ook bedoeld om op dit punt van gedachten te wisselen met marktpartijen.

De VNOG is van plan via een Europese aanbesteding de schuimblus-voertuigen in één perceel uit te vragen en te gunnen aan één partij. Met oog op het aanstaande verbod op fluorhoudend schuimvormendmiddel heeft de aanbesteding als belangrijke voorwaarde dat de nieuwe voertuigen in 2025 operationeel moeten zijn.

VNOG heeft voor de nieuwe schuimblusvoertuigen de functionele beschrijving in concept gereed en wil deze door middel van  een marktconsultatie delen met de markt. Dit met als doel om te inventariseren of het concept haalbaar is, hoe leveranciers hier tegenaan kijken en of zij de VNOG kunnen ondersteunen in deze aanbesteding. Daarnaast wil VNOG weten welke aanschafkosten van toepassing zijn voor deze specifieke schuimblusvoertuigen.

Leveranciers, welke kunnen voldoen aan de eisen ( zie concept bij de marktconsultatiedocumenten èn die de gevraagde schuimblusvoertuigen kunnen ontwikkelen en leveren worden uitgenodigd voor 11 april 2023 waarin u in een 1,5 uur durende sessie de gelegenheid krijgt om in gesprek te treden met de aanbestedende dienst.

De VNOG stelt aan deze sessie de volgende voorwaarde:

  • Een leverancier komt met maximaal twee personen;
  • Er mogen geen foto’s, video’s en / of audio opnames gemaakt worden in welke vorm dan ook;
  • Beschikbaar gestelde informatie en/of documenten blijven eigendom van de VNOG en mogen derhalve niet worden meegenomen;
  • Opgedane kennis en informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld;
  • Opgedane kennis en informatie mag op geen enkele wijze worden verspreidt of gedeeld met derden.

U kunt uw belangstelling tonen middels een bericht op Tenderned (via de berichtenmodule). U geeft hierbij tevens aan wie namens uw bedrijf aanwezig zal zijn. De VNOG zal na sluitingsdatum (30 maart 2023) van de belangstellingsregistratie zich het recht voorbehouden om een keuze te maken tot  maximaal vier leveranciers uit te nodigen. Aan de keuze door de VNOG kan op geen enkele wijze bezwaar worden gemaakt.

Er zijn vier tijdsloten op 11 april:

09:00 – 10:30 uur       leverancier 1

11:00 – 12:30 uur        leverancier 2

13:15 – 14:45 uur         leverancier 3

15:15 – 16:45 uur          leverancier 4

Geïnteresseerden worden gevraagd alvast rekening te houden met bovenstaande planning. U kunt bij uw belangstellingsregistratie een voorkeur voor tijdslot kenbaar maken. VNOG probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden maar biedt geen garanties. Let wel, de hier genoemde planning is een concept planning waarbij geen rechten aan ontleend kunnen worden en die op elk moment door VNOG bijgesteld kan worden. Communicatie aangaande deze aankondiging geschiedt uitsluitend via Tenderned.

Bron: Tenderned dinsdag 21 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292248

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *