Marktconsultatie pilot onderwijshuisvesting Delft – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie pilot onderwijshuisvesting Delft

De gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit leidt tot de opgave om 56 schoolgebouwen en 26 sportvoorzieningen, met een totale oppervlakte van 140.000 m2 binnen 30 jaar om te vormen tot gezonde, aardgasvrije, energieneutrale gebouwen. Het investeringsbedrag van deze opgave wordt geraamd op 350 miljoen euro. Om deze doelstelling te kunnen realiseren staat in het Integraal huisvestingsplan 2020 – 2034 (IHP) voor de komende 15 jaar de bouw en/of renovatie van 20 schoolgebouwen en 6 sporthallen met een totale investering van 140 miljoen euro op de planning.

Tussen 2018 en 2021 zijn twee schoolgebouwen in Delft aardgasvrij en volledig elektrisch opgeleverd waarvan één energieneutraal. De ervaring met deze twee gebouwen is dat:

  • de installaties complex zijn. Schoolbesturen hebben niet de expertise om deze goed te beheren en onderhouden;
  • de installaties over 10 – 15 jaar moeten worden vervangen. Dat brengt een financieel risico met zich mee voor zowel de schoolbesturen als de gemeente;
  • de investeringen in de nieuwbouw van schoolgebouwen, door de nieuwe eisen (aardgasvrij en BENG) substantieel hoger ligt dan 5 jaar geleden wat een groot beslag legt op de financiële middelen van de Gemeente Delft;
  • in het huidige tempo zal de opgave, energieneutraal Delft in 2050, niet worden gehaald.

Dit is aanleiding om te onderzoeken of nieuwe samenwerkingsvormen met marktpartijen een bijdrage kan leveren in het reduceren van de risico’s in het beheer en onderhoud en het versnellen van de opgave. Daarnaast is het streven dat de nieuwe samenwerkingsvorm innovaties oplevert met betrekking tot de bouw en het beheer van de gebouwen. Deze innovaties moeten kwalitatief goede en gezonde gebouwen opleveren. Mede gezien de sterke stijgingen in de bouwkosten wordt ook gezocht naar innovaties die de gebouwen betaalbaar maken en toekomstbestendig houden.

Delft ziet vooralsnog potentie in de volgende twee samenwerkingsvormen, het leveren van het;

  • gebouw inclusief installaties door de marktpartij als een service op basis van vooraf gedefinieerde prestaties.
  • binnenklimaat en energie (de installaties) door de marktpartij als een service op basis van vooraf gedefinieerde prestaties.

Bij de samenwerking wordt met de marktpartij een servicecontract afgesloten voor het beheer en onderhoud van het schoolgebouw en/of de installaties voor een periode van 30 jaar. De uiteindelijke voorwaarden worden in een pilot met de betrokken partijen uitgewerkt. Dit biedt de mogelijkheid aan marktpartijen om schoolgebouwen te realiseren waar niet naar de laagste realisatieprijs is gekeken maar naar life cycle costs. Hierdoor kunnen hoogwaardiger en duurzame gebouwen worden gerealiseerd en is er ruimte voor innovatie. De intentie is om met een beperkt aantal marktpartijen de komende jaren de ambitie met betrekking tot de schoolgebouwen te realiseren. Hierdoor gaan de marktpartijen een langdurige relatie aan met de gemeente Delft. Dit biedt de mogelijkheid om voor een langere periode werk te plannen en gezamenlijk te kijken naar standaardisatie en innovatie wat voor beide partijen voordelen kan opleveren.

De gemeente Delft houdt als aanbestedende dienst mu een marktconsultatie voor het bepalen van wat de markt kan bieden bij het realiseren van de opgave om 56 schoolgebouwen en 26 sportvoorzieningen, met een totale oppervlakte van 140.000 m2 binnen 30 jaar om te vormen tot gezonde, aardgasvrije, energieneutrale gebouwen.  De marktconsultatie verloopt schriftelijk en mogelijk individuele gesprekken.

Bron: Tenderned zondag 13 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252290

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *