Marktconsultatie dienstkleding Erasmus MC – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie dienstkleding Erasmus MC

Foto: © Erasmus MC

Als onderdeel van de voorbereiding voor een Europese aanbesteding “Dienstkleding”, nodigt Erasmus MC u uit voor deelname aan een marktconsultatie. Het Erasmus MC wil kennis en expertise van geïnteresseerde marktpartijen graag vroegtijdig
betrekken in de voorbereidingen op een eventuele aanbesteding door een marktconsultatie. Met deze consultatie wordt onderzocht op welke wijze de markt aan de behoeften van het Erasmus MC kan voldoen en of de huidige specificaties realistisch zijn om aan de markt te vragen. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat de markt wordt ondervraagd dan wel
overvraagd, waardoor de eventuele aanbesteding niet de gewenste uitkomsten biedt en mogelijk opnieuw uitgevoerd moet worden.

De aanleiding van deze aanbesteding is dat de huidige overeenkomst inzake de Witte dienstkleding met Alsico afloopt medio 2024. Het Erasmus MC wens dan ook één leverancier te selecteren voor de vervanging van de huidige dienstkleding (witte dienstkleding en de kleding van de facilitaire medewerkers). Alle medewerkers in het Erasmus MC die contact hebben met patiënten, patiëntenmateriaal en/of de omgeving van de patiënt, met geneesmiddelen en/of voeding dragen dienstkleding.
Het Erasmus MC is eigenaar van de dienstkleding. Medewerkers die dienstkleding dragen worden kledingdragers genoemd.
Het dragen van dienstkleding:
– Draagt bij aan infectiepreventie en beschermt de medewerker tegen micro-organismen;
– Beschermt medewerkers tegen andere risico’s, zoals contaminatie met gevaarlijke stoffen;
– Zorgt voor herkenbaarheid en een professionele uitstraling.

Het ontwerp van de dienstkleding dateert uit 2013 en is eigendom van het Erasmus MC. Het Erasmus MC heeft ervoor gekozen om het huidig ontwerp van de dienstkleding voort te zetten en geen nieuw ontwerp te laten maken. Het ontwerp is tijdloos, heeft een sterke identiteit en sluit ook de komende jaren nog aan bij de Erasmus MC Huisstijl. Het biedt de noodzakelijke bescherming en daarnaast voldoet de dienstkleding aan alle richtlijnen op gebied van infectiepreventie.

De marktconsultatie bestaat uit twee  onderdelen:
1. Een schriftelijke reactie op de vragen
2. Een mondelinge toelichting op de vragen (alleen op verzoek door het projectteam)
Ad 1. De projectgroep ontvangt graag op voorhand schriftelijk de antwoorden op de vragen. Gelieve de vragen te beantwoorden en uiterlijk 20 januari 2023 te retourneren via de berichtenmodule van Tenderned.
Ad 2. Wanneer het projectteam toelichting op uw schriftelijke reactie wenst, nodigt het team  u uit om uw reactie mondeling toe te komen lichten, door middel van een presentatie. Na het indienen van uw schriftelijke antwoorden op deze marktconsultatie ontvangt u uiterlijk een week voor de presentatie een bericht van het Erasmus MC of dat u wordt uitgenodigd voor een
mondelinge toelichting. De presentaties worden gehouden op 7 februari 2023 en 15 februari 2023 in het Erasmus MC. Per leverancier mogen er maximaal drie personen zich aanmelden. Bij de uitnodiging ontvangt u verdere informatie over de exacte tijd en locatie. In de ruimte is AV apparatuur en een beeldscherm aanwezig.

Bron: Tenderned dinsdag 20 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283364

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *