Marktconsultatie CRM oplossing voor toeslagen – Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie CRM oplossing voor toeslagen – Belastingdienst

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Het project CRM heeft als doelstelling het verwerven en implementeren van een marktoplossing die recht doet aan de strategische visie van toeslagen. Het project is in 2022 is gestart met een vooronderzoeksfase ter voorbereiding en uitvoering van de verwerving van de oplossing. In 2023 moet de aanbesteding zijn afgerond. Vervolgens vindt verdere implementatie naar verwachting plaats in 2024 en 2025. De marktconsultatie is een relevant onderdeel van het vooronderzoek en bepalend voor de definitieve scope van de aanbesteding. Het project is een werkpakket binnen het programma Informatiehuishouding Open op Orde (IHH OO) Toeslagen.

Het doel van deze marktconsultatie is om inzicht te krijgen in de beste en meest efficiënte dienstverlening of oplossing c.q. een duidelijk beeld te krijgen op welke wijze relevante marktpartijen denken mee te kunnen helpen om de visie en ambities van Dienst Toeslagen waar te maken. De marktconsultatie dient als hulpmiddel voor Toeslagen bij het bepalen van een realistische scope inclusief haalbare doelstellingen zoals de in dit document beschreven ambities. Toeslagen wil benadrukken dat deze marktconsultatie niet bedoeld is om concrete marktpartijen te selecteren voor een opdracht. Een concrete selectie zal in een latere aanbestedingsprocedure vorm worden gegeven op basis van de uitkomsten van deze marktconsultatie. Naast alle bovenstaande heeft de marktconsultatie ook de volgende intenties:
• onderzoeken in hoeverre de markt kan aansluiten op de visie van Toeslagen en de scope van het project;
• onderzoeken welk budget de markt identificeert als wat benodigd is voor verwerving, inrichting en onderhoud van de scope van de oplossing, zo nodig gedifferentieerd naar onderdelen;
• onderzoeken wat de markt identificeert als een implementatieaanpak en -doorlooptijd op basis van goede en minder goede ervaringen van marktpartijen;
• onderzoeken of de markt opteert voor één technische oplossing of een samenstelling van technische (systeem) oplossingen; en in welke (functionele) samenstelling;
• onderzoeken welke rol marktpartijen verwachten van de opdrachtgever zowel qua projectorganisatie als qua beheersorganisatie in de run-mode;
• onderzoeken op basis van welke model (inhoudelijk, vorm, rollen van partijen, etc.) de marktpartij interesse heeft in de aanbesteding;

Toeslagen is zich bewust van de tijd en moeite die het kost om aan een dergelijke procedure deel te nemen. Tegelijkertijd is Toeslagen ervan overtuigd dat een marktconsultatie de kwaliteit van de aanbesteding ten goede komt, waar de markt ook haar voordeel mee kan doen. Op voorhand is Toeslagen iedere deelnemende marktpartij dankbaar voor deelname en nodigt u
van harte uit te reageren op deze marktconsultatie.

Iedere belangstellende organisatie mag deelnemen aan deze marktconsultatie. Aan de deelnemers aan deze marktconsultatie wordt gevraagd de  gestelde vragen te beantwoorden. Het indienen van schriftelijke reacties kan via Tenderned. Toeslagen ontvangt uw bijdrage aan de marktconsultatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 8 mei 2023, via de berichtenmodule van Tenderned. Toeslagen zal mogelijkerwijs deelnemers aan deze marktconsultatie uitnodigen voor een bijeenkomst waarin de uitgenodigde deelnemer zijn antwoorden nader kan toelichten en waarbij aanvullende vragen door Toeslagen gesteld kunnen worden naar aanleiding van de ontvangen reacties.

Bron: Tenderned dinsdag 28 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292996

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *