Maatwerkmeubilair gemeente Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Maatwerkmeubilair gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder heeft Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad Cv opdracht gegeven om het nieuwe stadhuis op Willemsoord Zuid te ontwikkelen. Het stadhuis zal gevestigd worden in de gebouwen 66 en 72.

Gebouw 66 heeft de status van rijksmonument, geheel op de begane grond gesitueerd en leent zich uitstekend voor de vestiging van de publieksfuncties. Verder zal ook de Raadszaal en B&W hier zetelen. In het “markante” gebouw 72, opgebouwd uit begane grond en een 1e en 2e verdieping, zullen de gemeenteambtenaren een werkplek vinden. Op dit moment worden de beide gebouwen door Aannemingsmaatschappij Friso bv en Jurriens Noord verbouwd. De beoogde oplevering van het maatwerkmeubilair is in het voorjaar van 2023, week 10 gebouw 66 en week 15 gebouw 72. Dit onder voorbehoud; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Over de daadwerkelijke planning van plaatsing van het maatwerkmeubilair zal na definitieve gunning door Zeestad, aannemer en opdrachtnemer van deze opdracht nadere concrete afspraken worden gemaakt. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden in de planning met het beperken van risico op schade van het maatwerkmeubilair. Het dagelijkse aanspreekpunt voor de uitvoering van deze opdracht ligt bij de contactpersoon van Zeestad.

De gemeente Den Helder is van plan om met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan voor het:

– voorbereiden, leveren, inhuizen, monteren, installatietechnisch aansluiten, gebruiksklaar opleveren en onderhouden van maatwerkmeubilair in de periode week 10 van 2023 (onder voorbehoud), inclusief het instrueren en leveren van nazorg en garantie in gebouw 66 Willemsoord gemeente Den Helder.

en:

– voorbereiden, leveren, inhuizen, monteren, installatietechnisch aansluiten, gebruiksklaar opleveren en onderhouden van maatwerkmeubilair in de periode week 15 van 2023 (onder voorbehoud), inclusief het instrueren en leveren van nazorg en garantie in gebouw 72 Willemsoord gemeente Den Helder.

Expliciet moet worden genoemd dat standaardmeubilair niet in deze aanbestedingsprocedure is meegenomen. De gemeente Den Helder kiest voor beide gebouwen voor één opdrachtnemer omdat de logistiek, afspraken e.a. rondom het plaatsen van het meubilair om uniformiteit in plaatsing en uitvoering vraagt. Door middel van de aanschaf van maatwerkmeubilair wil de gemeente Den Helder haar bezoekers, de gemeenteraad en haar medewerkers voorzien van een optimale (werk)plek om haar diensten te verlenen en/of werkzaamheden uit te voeren. Een optimale, Arbo technisch verantwoorde  werkplek(inrichting) draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de medewerkers, de kwaliteit van dienstverlening en daarmee ook indirect aan het primaire proces van de gemeente Den Helder.

De definitieve gunning van de opdracht is op 9 november 2022. De beoogde oplevering van het maatwerkmeubilair is in het voorjaar van 2023, week 10 gebouw 66 en week 15 (2023) gebouw 72. Dit onder voorbehoud; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Na elke oplevering of deeloplevering van meubilair geldt een onderhoudstermijn van tien  jaar conform de tarieven die in het prijzenblad zijn opgenomen. De gemeente Den Helder heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een  Europese openbare aanbesteding, Nadat is vastgesteld welke inschrijvingen voldoen aan de minimumeisen en de geschiktheidseisen vindt de beoordeling plaats om zo de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen waarbij het criterium ‘Laagste prijs’ wordt gehanteerd.

Bron: Tenderned zaterdag 27 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270487

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *