Maaltijdvoorziening Oekraïne-opvanglocaties – Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Maaltijdvoorziening Oekraïne-opvanglocaties – Hilversum

Foto: Pexels.com/Lukas

Aanbestedende dienst beoogt één raamovereenkomst aan te gaan met drie opdrachtnemers voor de duur van twee jaar met de eenzijdige optie voor aanbestedende dienst tot verlenging met tweemaal de periode van één jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 9 juni 2023. De beoogde einddatum van de initiële looptijd van de Raamovereenkomst is 9 juni 2025.

Het betreft allereerst een maaltijdvoorziening op de Oekraïne-opvang locatie aan de Anton Philipsweg 3 in Hilversum. Bij een mogelijk nieuwe opvang locatie benut aanbestedende dienst de omschrijving van de opdracht en de raamovereenkomst opnieuw.
Aanbestedende dienst zoekt voor de maaltijdvoorziening op de beschreven opvang locatie een opdrachtnemer. Dagelijks zullen maximaal vijfhonderd bewoners drie maaltijden aangeboden krijgen, ’s-ochtends, ’s-middags en ’s-avonds. De opdrachtnemer verzorgt de bereiding op haar eigen locatie en serveert de maaltijden per verdieping uit op de Philipslocatie.

Verder relevante uitgangspunten van de opvang locatie:
• In het pand zijn geen faciliteiten beschikbaar om voedsel te bereiden, op te warmen, servies in een wasstraat te reinigen of anderszins.
• De stroomvoorziening op locatie is zeer beperkt. Hetgeen nu aanwezig is mag gebruikt worden. Het is niet toegestaan om extra stroom te gebruiken.
• Er staat de inschrijver geen lift ter beschikking t/m juni 2023. Alles moet zodoende via de trap naar de etages gebracht worden. Dit betekent dat tot dat moment de maaltijden genuttigd worden met disposable servies. Als de lift beschikbaar is dient inschrijver te voorzien in een meer duurzame oplossing met servies dat door inschrijver geleverd en gereinigd wordt om nadien opnieuw in te zetten.
• Er is op de begane grond een catering opslag met koelcel beschikbaar voor de basisvoorraad en eventueel droogwaar.
• In iedere eetzaal (4 etages) is een ruime koelkast (voor de dagvoorraad), buffet (4 meter) met opslag voor droogwaar en 4 mobiele bainmaries (elektrisch) beschikbaar.
• Aanbestedende dienst rekent op een personele inzet door inschrijver van minimaal twee medewerkers bij het ontbijt en lunch en drie medewerkers bij het diner (in verband met het uitserveren). Deze aantallen gelden per eetzaal.
• Aanbestedende dienst zoekt op termijn met bewoners de samenwerking bij het klaarzetten van de maaltijden (behalve diner). Inschrijver moet dit echt alleen zien als ondersteuning en niet in plaats van een volle medewerker.

Een raming van de opdracht lastig. Aanbestedende dienst is uitgegaan van standaard kengetallen om de maximale waarde van de raamovereenkomst over de totale looptijd (inclusief verlengingsopties) te bepalen. Hierbij is de opening van een mogelijk nieuwe locatie meegenomen en de aantallen opvangplekken die hiermee naar verwachting gecreëerd wordt. Men raamt aldus een maximale waarde van de raamovereenkomst op €46.720.000,-. Aan de bovenstaande raming kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om op dinsdag 11 april 2023 om 10.00 een rondleiding op de opvang locatie bij te wonen. Per inschrijver mogen er maximaal twee personen bij de rondleiding aanwezig zijn. Aanmelding voor de rondleiding is uiterlijk maandag 10 april 2023, 16.00u via de berichtenmodule op Tenderned.

Aanbesteder volgt bij deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning zal geschieden aan drie inschrijvers met de economisch meest voordelige inschrijving die door de aanbestedende dienst wordt vastgesteld op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 5 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293600

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *