Levering van ICT hardware t.b.v. WIJeindhoven – Aanbestedingsnieuws

Levering van ICT hardware t.b.v. WIJeindhoven

Illustratie: pixabay.com

Stichting WIJeindhoven fungeert als uitvoeringsorganisatie van wettelijke taken en eerstelijns ondersteuning van inwoners voor de gemeente Eindhoven in het brede sociaal domein.

Stichting WIJeindhoven wenst op korte termijn een leverancier te contracteren voor de vervanging van de devices van de medewerkers, met name generalisten, omdat de huidige devices (HP Elite book 830GS) niet meer voldoen. Deze zijn in 2018 aangeschaft en sindsdien in gebruik. De contracttermijn bestaat uit twee vaste jaren met een optionele verlenging van twee keer één jaar. Het betreft levering en de garantieafhandeling (en de mogelijkheid tot reparatie) van in totaal ongeveer 900 tot 1150 devices (laptops) gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Hierbij is het van belang dat deze goed functioneren en qua formaat en gewicht makkelijk zijn mee te nemen door de medewerkers. Het werk van generalisten kenmerkt zich namelijk door het continu wisselen van de locaties waar ze werken, zowel in kantoor- als privé omgevingen. De beschikbaarheid op locatie van Wifi en de kwaliteit ervan wisselt sterk, vandaar dat de medewerkers ook via het 4 of 5G netwerk van de telefonieprovider (op dit moment T-mobile) moeten kunnen werken.

Op basis van de af te sluiten raamovereenkomst zal na de POC-fase een bestelling worden geplaatst voor ongeveer 450 devices. Daarnaast is de verwachting dat over drie jaar (gerekend vanaf definitieve gunning) een tweede bestelling van 450 tot 550
devices geplaatst zal worden. Tevens behoudt Stichting WIJeindhoven het recht om op basis van de raamovereenkomst onvoorziene devices los bij te bestellen, bijvoorbeeld door groei van het aantal medewerkers of als devices niet meer te repareren zijn na de garantieperiode. Voor de gehele contractperiode betreft de verwachte afname tussen de 900 en 1150 devices. Let op: aantallen en data zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vervolgens is de leverancier verantwoordelijk voor de garantieafhandeling en dient het mogelijk te zijn voor WIJeindhoven om een device via de leverancier te kunnen laten repareren (buiten de garantieafhandeling). Deze mogelijkheid tot reparatie is optioneel: WIJeindhoven behoudt zich het recht voor om de reparatie bij andere marktpartijen te laten uitvoeren. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 december 2022.

De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 18 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269884

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *