Levering ambulances UMCG – Aanbestedingsnieuws

Levering ambulances UMCG

Foto: UMCG Ambulance

Bij UMCG zijn 58 ambulances in gebruik waarvan 9 als reserve voertuig. 50 voertuigen staan op de nominatie om vervangen te worden. Op basis van gereden kilometers zullen deze voertuigen gefaseerd vervangen moeten worden. De huidige overeenkomst voor de aanschaf van ambulancevoertuigen is inmiddels verlopen, dus er zal door middel van een aanbesteding een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden. Het doel van deze aanbesteding is om via een rechtmatige aanbestedingsprocedure een overeenkomst af te sluiten met een opdrachtnemer voor het leveren van ambulances. De aanbesteding volgt de openbare procedure conform de algemene Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EG, welke in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd middels de Aanbestedingswet 2012 geldend vanaf 1 juli 2016 . 

De contractduur van de overeenkomst bedraagt vier jaar met de mogelijkheid om deze met twee keer met twee jaar te verlengen. De verwachting is dat binnen vier jaar de ambulances gefaseerd vervangen moeten zijn. Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht kunnen met zich meebrengen dat er een uitloop mogelijk is. Dit kan alleen onder stringente voorwaarden. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de overeenkomst berust uitsluitend bij de opdrachtgever. UMCG streeft ernaar de opdracht op 1 augustus 2021 (definitief) te hebben gegund. Ingangsdatum voor de Overeenkomst is tevens voorzien op 1 augustus 2021. UMCG is op zoek naar een opdrachtnemer die kan voorzien in het op afroep en naar behoefte leveren van circa 50 nieuwe ambulances en bijbehorende accessoires over een periode van vier jaar. De opdrachtnemer heeft de verplichting om de elektrische brancards, houders etc. die in de huidige voertuigen zitten, over te zetten in de nieuwe ambulancevoertuigen. Gunning zal plaatsvinden op basis van het volgende gunningcriterium: Economische Meest
Voordelige Inschrijving op basis van Beste prijs-kwaliteitsverhouding.

UMCG Ambulancezorg organiseert voor geïnteresseerde inschrijvers een schouw. Tijdens deze schouw wordt door UMCG Ambulancezorg een ambulancevoertuig getoond. Dit voertuig dient als voorbeeldvoertuig en is afgestemd op de werkwijze van het ambulancepersoneel bij UMCG Ambulancezorg . Deze werkwijze zal tijdens de schouw nader worden toegelicht. De schouw vindt plaats op 4 mei 2021 tussen 09.00-14.00 uur op locatie Tynaarloo. Per inschrijver mogen bij de schouw maximaal twee personen aanwezig zijn. Indien inschrijver aanwezig wenst te zijn bij de schouw, dan dient inschrijver zich uiterlijk op
30 april 2021 aan te melden via de berichtenmodule in TenderNed. In de aanmelding dienen de namen en functies te worden vermeld van de personen die namens inschrijver aanwezig zullen zijn. Na aanmelding ontvangt inschrijver een bevestiging van UMCG Ambulancezorg met nadere details aangaande de schouw (tijdstip en exacte locatie).

Mocht gedurende de looptijd van de overeenkomst de stand der techniek zo ver gevorderd zijn dat de gegunde partij in staat is om een elektrische ambulance te leveren welke past binnen de kaders van deze aanbesteding dan behoudt opdrachtgever zich het recht voor om gedurende de resterende duur van de overeenkomst te kunnen kiezen voor een elektrische uitvoering van een ambulance. 

Bron: Tenderned 21 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225826

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *