Leveren en beheren VRI-Beheercentrale – Provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Leveren en beheren VRI-Beheercentrale – Provincie Utrecht

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com (bewerkt)

De provincie Utrecht heeft in Midden-Nederland een regionaal trekkende rol bij het beheer van het bestaande mobiliteitssysteem. Daarbij werkt de provincie Utrecht intensief samen met andere wegbeheerders: de provinciale wegen die worden beheerd door provincie Utrecht lopen vaak ook door het beheergebied van andere wegbeheerders of hebben direct invloed op het functioneren daarvan. Eén van de ambities van provincie Utrecht en haar partners is om het bestaande mobiliteitssysteem beter te benutten met Smart Mobility oplossingen. Snelle, betrouwbare uitwisseling van informatie over de actuele verkeerssituatie en levering daarvan aan regionale wegbeheerders zijn cruciale elementen voor de effectiviteit van deze oplossingen. Om het verkeer effectief te kunnen regelen en dit op netwerkniveau af te stemmen is een vereiste dat alle stakeholders werken met dezelfde actuele informatie. In de regio Utrecht maken diverse regionale wegbeheerders daarom gebruik van dezelfde dienstverlening en infrastructuur voor deze informatie.

Niet alleen neemt het belang van actuele informatie binnen het verkeersmanagement toe, ook de hoeveelheid beschikbare informatie die gebruikt wordt voor Smart Mobility oplossingen groeit. Provincie Utrecht wil in staat zijn om het verkeer nu en in de toekomst goed te blijven regelen. Een cruciale rol daarvoor is belegd in het verkeerskundig (functioneel) en technisch beheer van de verkeersregelinstallaties. Het beheer voeren we uit met behulp van een verkeersregelinstallatie beheercentrale, kortweg VRI-BC. De VRI-BC is een van de meest essentiële systemen binnen het regionaal verkeersmanagement en smart mobility. Provincie en regio zijn op zoek naar een werkend product als opvolger van de huidige VRI-BC

De aanbesteding van de opdracht vindt plaats volgens een openbare procedure.  De af te sluiten overeenkomst zal naar verwachting ingaan op 8 juni 2023. Fase 1 dient uiterlijk 1 oktober 2023 opgeleverd te zijn, per 1 oktober 2023 starten fase 2 en de beheerswerkzaamheden. De initiële looptijd van de overeenkomst loopt van 8 juni 2023 tot en met 1 oktober 2027, met een eenzijdige optie tot verlenging door de Provincie Utrecht van maximaal twee keer twee jaren. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst later in werking te laten treden, bijvoorbeeld, maar niet alleen, indien er een bezwaar wordt gemaakt. U dient hiermee bij het opstellen van uw inschrijving nadrukkelijk rekening te houden. Uw gestanddoeningsperiode dient minimaal 90 dagen te zijn. Een uitleg over fase 1 en 2 heeft Aanbestedingsnieuws noch in de leidraad, noch het prijzenblad of concept overeenkomst kunnen vinden.

Bron: Tenderned woensdag 25 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286277

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *