Levering en ondersteuning VTH systeem – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – Aanbestedingsnieuws

Levering en ondersteuning VTH systeem – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Kaart: © Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Voor zaakgerichte uitvoering van de primaire processen voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving, wordt de dienstverlening voor het VTH systeem door opdrachtgever opnieuw aanbesteed. De aanbesteding van het VTH systeem betreft de drie informatiedomeinen die zijn toegelicht in de
‘Architectuurvisie informatievoorziening Omgevingsdiensten’ van ODNL
1. Het zaakdomein – zaakinformatie ter ondersteuning van proces gestuurd behandelen van de zaak (zaakgericht werken).
2. Het locatiedomein – gestructureerde informatie over wat er op een locatie is, mag en wordt waargenomen.
3. Het documentdomein – authentieke, niet-gestructureerde broninformatie, die enerzijds als bewijs kan dienen voor een juiste uitvoering van het proces, anderzijds aanvullende locatie informatie bevat.

Onder de scope van de opdracht vallen de volgende onderdelen:
– Leveren en technisch beheer van een VTH systeem als SaaS oplossing, met geïntegreerde functionaliteit voor zaak-, locatie- en documentdomein;
– Productie omgeving voor 600 Gebruikers, met beschikbaarheid volgens SLA en doorgroeimogelijkheid naar 1000 Gebruikers.
– Test omgeving, met beschikbaarheid tijdens kantooruren, 8:00 – 18:00 uur.
– Optioneel: Aanvullende omgeving voor bijvoorbeeld acceptatie- of instructiedoeleinden, met beschikbaarheid tijdens kantooruren, 8:00 – 18:00 uur.
– Initieel data verbruik (bij livegang) van 22 TB, met een jaarlijkse groei van 2 TB. Dit betreft de som van de enkelvoudig opgeslagen data voor de productie en de test omgeving.
– Opslagcapaciteit, benodigd voor het leveren van de hostingomgeving dienstverlening, aanvullend aan het data verbruik hiervoor beschreven, en ongeacht de omvang van deze opslagcapaciteit.
– Technische oplevering en ontsluiten van dit VTH systeem voor gebruikers vanaf het kantoor netwerk van opdrachtgever, en toegang van buiten het kantoor netwerk van opdrachtgever met multi-factor authenticatie.
– Aansluiten van het nieuwe systeem op de informatie architectuur van opdrachtgever (technische integratie), waaronder koppeling met digitaal stelsel omgevingswet (DSO), basisregistraties, bevindingen applicatie (toepassing voor mobiel toezicht), bodem informatie systeem, en het data warehouse . Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de technische integratie, en verantwoordelijk voor inhoudelijke expertise, projectleiding en realisatie van de koppelingen.
– Opleiden van vier functioneel beheerders voor de functionele inrichting en het beheer van het VTH systeem, op locatie kantoor opdrachtgever, met het recht op hergebruik en aanpassen van trainingsmateriaal door opdrachtgever.
– Consultancy voor ondersteuning van het functioneel beheer team van opdrachtgever bij het functioneel ontwerp en inrichten van het VTH systeem. De omvang van deze consultancy wordt geschat op gemiddeld 0,2 FTE gedurende een looptijd van twaalf maanden, startend op het moment van definitieve gunning. Deze consultancy uren zijn gericht op de functionele inrichting van het VTH systeem, en zijn niet beschikbaar voor realiseren van de koppelingen of de datamigratie. De inzet per week kan naar behoefte van opdrachtgever variëren tussen 0,0 en 0,6 FTE per week, en vindt plaats op locatie kantoor opdrachtgever.
Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de functionele inrichting van het VTH systeem.
– Conversie en migratie van data en informatieobjecten uit het huidige VTH systeem naar het nieuwe VTH systeem, in samenwerking met de leverancier van het huidige systeem. Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de conversie en migratie, en verantwoordelijk voor inhoudelijke expertise, projectleiding en uitvoering van de data migratie. De migratie
van informatieobjecten (documenten) gebeurt met behoud van metadata.
– Opleiden van 20 key users in train-the-trainer opzet, op locatie kantoor opdrachtgever, met het recht op hergebruik en aanpassen van trainingsmateriaal door opdrachtgever.
– Opleveren van relevante documentatie over het nieuwe VTH systeem, waaronder trainingsmateriaal, gebruikershandleiding, beheer handleiding. Opdrachtgever heeft het recht op hergebruik en aanpassen van deze documentatie.
– Meerwerk tijdens realisatie fase of na livegang van het nieuwe VTH systeem, waaronder ontwikkel werkzaamheden aan maatwerk koppelingen, functionele inrichting, operationele werkzaamheden, maatwerk scripts voor mutaties in het systeem.
– Overige prestaties die worden benoemd in de overeenkomst.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoogt een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van een VTH-systeem op basis van SaaS. OD NZKG draagt tijdens de implementatie zorg voor het parametriseren en inrichten van het standaardsysteem. Na de definitieve gunning wordt gestart met het inrichten en configureren van de VTHomgeving. De implementatiefase loopt globaal vanaf definitieve gunning t/m september 2024.
Na de oplevering en acceptatie is het systeem operationeel en start de reguliere contractuitvoering. Deze periode vangt aan met een initiële contractperiode van vier jaar.
Vervolgens kan de overeenkomst viermaal met 1 jaar eenzijdig worden verlengd door OD NZKG, en aansluitend kan de overeenkomst met wederzijdse instemming viermaal met één jaar worden verlengd. De totale omvang van de opdracht, inclusief implementatiefase gebruik van de oplossing op basis van TCO voor twaalf jaar bedraagt maximaal €6.000.000,-. Inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 26 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286505

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 januari 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *