Legionella beheer gehuurde gebouwen Rijkswaterstaat – Aanbestedingsnieuws

Legionella beheer gehuurde gebouwen Rijkswaterstaat

De scope van de aanbesteding betreft het uitvoeren van de legionella beheerstaken voor alle huurpanden van opdrachtgever en de panden waar opdrachtgever vanuit haar verantwoordelijkheid als concern dienstverlener rijk voor gesteld staat, in heel Nederland (hierna Dienstverlening). De Dienstverlening bestaat uit drie onderdelen:
1. Het spoelen en temperatuur meten van tappunten;
2. Het periodiek testen van legionella monsters;
3. Het digitaal vastleggen van de werkzaamheden.

Het komt voor dat er meerdere huurpanden op één locatie zijn,  Er zijn meerdere huurpanden die binnen de scope vallen, maar waar er aan is gegeven dat er geen dienstverlening uitgevoerd hoeft te worden door opdrachtnemer. Voor deze huurpanden (en toekomstige nieuwe huurpanden) geldt dat deze wel in de scope vallen van de raamovereenkomst, maar dat de opdrachtnemer hier vooralsnog geen dienstverlening uit hoeft te voeren. Wanneer er gedurende de raamovereenkomst blijkt dat er in deze huurpanden wel dienstverlening uitgevoerd moet worden, dan kan opdrachtgever deze huurpanden gemakkelijk toevoegen.
De huurpanden zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Kantoor

  © CDC/ William Cherry / Public domain op cit wikicommons 2020
 • Klein object
 • Verkeerscentrale
 • Projectkantoor
 • Buitenpost
 • Interdepartementale post en koeriersdienst (IPKD)
 • Steunpunt

De uit te voeren werkzaamheden van de Dienstverlening worden uitgevoerd aan de hand van een NEN100 legionella beheersplan. Het op laten stellen van NEN1006 beheersplannen is geen onderdeel van de scope. De verantwoordelijkheid voor het op laten stellen van de beheersplannen ligt bij de verhuurder, en dus niet bij opdrachtgever.

De huurpanden zijn voor het grootste gedeelte in beheer van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en voor een aantal panden van marktpartijen. Voor alle huurpanden is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering van het legionella beheer. Momenteel is deze verantwoordelijkheid niet centraal geregeld, en wordt het legionella beheer per locatie geregeld. De naar aanleiding van de aanbesteding te sluiten raamovereenkomst dient een bijdrage te leveren aan de volgende contractdoelstellingen:

 • Centralisering van beheer
 • Dienst en product
 • Veiligheid, gezondheid en milieu
 • Klant
 • Ontzorgen

Het resultaat van deze aanbesteding is een raamovereenkomst met één opdrachtnemer. De opdrachtgever gaat de raamovereenkomst aan voor de duur van twee jaar met voor opdrachtgever een optie tot verlenging van maximaal twee keer één jaar. De maximale duur van de Raamovereenkomst komt hiermee op vier jaar. Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van de optie tot verlenging, stelt opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de op dat moment geldende termijn van de raamovereenkomst in kennis.

Bron: Tenderned 24 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198592

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *