Leerlingenvervoer Kop3 gemeenten Noord-Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer Kop3 gemeenten Noord-Holland Noord

©BBP 2017

Het huidige vervoerscontract van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen voor leerlingenvervoer loopt af op 31 juli 2022. Er is geen ruimte voor verlenging van dit contract, waardoor een Europese aanbesteding wordt gestart. Daarnaast is het Jeugdwetvervoer toegevoegd aan deze aanbesteding.  Tot de scope van de opdracht behoort zowel de regie als de uitvoering van het leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer. Onder regie wordt verstaan het aannemen van de ritten, het opstellen van de ritplanning, de ritregistratie, klachtenafhandeling en informatieverschaffing naar de gemeenten, scholen, ouders, leerlingen en andere belanghebbenden. Onder uitvoering leerlingenvervoer wordt verstaan het dagelijks en wekelijks vervoeren van leerlingen van en naar scholen in +/- 200 schooldagen per jaar. Onder de uitvoering van Jeugdwetvervoer wordt verstaan het vervoeren van en naar de jeugdhulplocatie.

Na toestemming van opdrachtgever plant de opdrachtnemer deze ritten in. Het jeugdwetvervoer kent geen eenduidig patroon en heeft daarnaast nog een aantal specifieke kenmerken zoals bijvoorbeeld:
1. De start is niet planbaar, het is niet vanaf aanvang van het schooljaar maar moet soms ad hoc geregeld worden;
2. De duur varieert: van bijvoorbeeld enkele weken tot bijvoorbeeld anderhalf jaar;
3. De tijden zijn variabel: niet 5 dagen per week, geen zelfde aanvangs- en eindtijd, vaak maar enkele dagen, soms aansluitend op het (speciaal) onderwijs;
4. Het vervoer is ook tijdens schoolvakanties, mogelijk ook in het weekend;
5. Niet altijd worden kinderen vervoerd vanuit de thuissituatie, maar van/naar instelling.

De kop3 gemeenten hebben 589 reizigers in het leerlingenvervoer. De kop3 gemeenten hebben 25 a 30 reizigers in het Jeugdwetvervoer. Omdat het Jeugdwetvervoer gering is ten opzichte van het leerlingenvervoer en er tot op heden geen
actieve administratie is bijgehouden zijn deze kilometers niet meegenomen in het vervoersplan. Per week kan worden uitgegaan van gemiddeld 156 ritten en 3.530 kilometers vervoerd met een taxi-auto. Het Jeugdwetvervoer betreft een geraamde waarde van circa €200.000,- per jaar.

Aan bovenstaande aantallen en het Vervoersplan kunnen geen rechten worden ontleend. Het aantal leerlingen, de woonadressen en bestemmingen kunnen gedurende de aanbestedingsprocedure, vóór aanvang en ook gedurende de contractperiode wijzigen. De Aanbestedende dienst wil zorgvuldig omgaan met (geanonimiseerde) gegevens van kinderen.
Daarom achten wij het onwenselijk dat de geanonimiseerde rittenoverzichten voor iedereen toegankelijk zijn op Tenderned, zelfs na de aanbestedingsprocedure. Let op! Indien inschrijver het vervoersplan wil ontvangen, dan dient u de bijlage
‘Geheimhoudingsverklaring” bij de aanbestedingsdocumenten  in te vullen, te ondertekenen en via de berichtenmodule van
Tenderned te versturen. Daarna ontvangt inschrijver het vervoersplan.

Via deze aanbesteding zal de aanbestedende dienst met één vervoerder een raamovereenkomst afsluiten. Iedere gemeente tekent afzonderlijk een overeenkomst met de vervoerder. De vaste looptijd van de overeenkomst is vijf jaar en kan maximaal tot met drie jaar worden verlengd. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 augustus 2022 en loopt tot en met 31 juli 2027. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een Europese openbare aanbesteding.  Via een marktconsultatie heeft de aanbestedende dienst input opgehaald. Een verslag van de marktconsultatie d.d. 27 januari 2022, is bij de aanbestedingsdocumenten toegevoegd.

Bron: Tenderned donderdag 31 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257343

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *