Circulaire herinrichting 5 verdiepingen Maastoren Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Circulaire herinrichting 5 verdiepingen Maastoren Rotterdam

Foto: Google Streetview

Naar aanleiding van de herijking van de masterplannen is gebleken dat de Rijkswaterstaat locatie Rotterdam een flinke groei doormaakt. Deze groei kon niet worden opgevangen in het Rijkskantoor Laan op Zuid 45 waardoor een tweede locatie in de directe nabijheid noodzakelijk bleek. Deze tweede locatie is de Maastoren geworden. De vijf gehuurde verdiepingen bevinden zich in een goede staat. Het streven is daarom om met minimale investeringen en aanpassingen de huisvesting te realiseren door de materialen van het bestaande inbouwpakket zoveel mogelijk te hergebruiken. De huidige inrichting en afwerking heeft een kwalitatief hoog niveau waarin het FWR (Functionele Werkplek Rijk) goed past. De FWR is standaard eisenpakket waar alle rijkskantoren aan moeten voldoen. Deze opdracht betreft het aanpassen ven de vijf verdiepingen door het vervangen en aanpassen van het inbouwpakket en de daaruit volgende installatietechnische werkzaamheden.

De gevolgde procedure is de niet openbare procedure. Dus weer twee fasen, te beginnen met de aanmeldingsfase. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en
nadere kwaliteitscriteria. In de kwaliteitscriteria is mede opgenomen de mate van hergebruik.

Op 7 juni 2022 is er zowel een schouw als een inlichtingenbijeenkomst in de Maastoren (tijd is nog te bepalen). Het doel van de inlichtingenbijeenkomst inschrijvingsfase is om geselecteerde gegadigden uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst worden geselecteerde gegadigden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst worden de presentatie, vragen en antwoorden op Tenderned gepubliceerd. Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst door uiterlijk voor 4 juni 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden
vermeld en de namen van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal drie personen deelnemen aan de inlichtingenbijeenkomst. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Geselecteerde gegadigden kunnen zich ook aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 4 juni 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Bron: Tenderned donderdag 31 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257636

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *