Leer management systeem – Stichting ArtEZ – Aanbestedingsnieuws

Leer management systeem – Stichting ArtEZ

Foto: Pixabay.com

ArtEZ is een leergemeenschap van de kunsten. Onze studenten zijn het hart van onze hogeschool: de student staat bij ArtEZ centraal. Zij zijn de eigenaren van hun leerreis en zij dragen bij aan ons bestuur. Zij komen uit verschillende culturen, zowel nationaal als internationaal. Binnen ArtEZ is SharePoint2013 momenteel de standaard ELO. Deze wordt technisch ondersteund door de afdeling ICT en deze wordt functioneel en onderwijskundig ondersteund door de afdeling Onderwijs & Kwaliteit. Deze ELO is verouderd en heeft niet alle gewenste functionaliteiten. In de afgelopen jaren zijn opleidingen zelf op zoek gegaan naar andere oplossingen. Dit is verwarrend voor zowel studenten als docenten en het kost de opleidingen ook veel tijd om dit zelf te onderhouden. De COVID-19 crisis heeft de behoefte van docenten aan moderne onderwijs tools die geïntegreerd zijn in één systeem versterkt. Studenten hebben in de afgelopen jaren meerdere malen aangegeven dat hun digitale interactie met ArtEZ te gefragmenteerd en te divers is. De huidige situatie met verschillende systemen maakt het bovendien lastig om als organisatie in te spelen op toekomstige veranderingen in het onderwijs, zoals flexibilisering (modulair onderwijs). Doorontwikkeling van systemen, onderlinge kennisdeling en samenwerking is nu niet goed mogelijk.

Vanwege de huidige situatie is besloten om een nieuwe Digitale Leeromgeving (DLO) vorm te geven. De nieuwe DLO is geen (all-in-one) systeem of applicatie, maar een door de instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten. Het nieuwe Leer Management Systeem, dat de huidige ELO vervangt, behoort tot de kernonderdelen van de nieuwe DLO. De doelstelling van de nieuwe DLO van ArtEZ is als volgt:
– Het DLO geeft studenten eigenaarschap op het gebied van communicatie met ArtEZ: studenten kunnen toegang krijgen tot de informatie die zij nodig hebben in hun student journey, en zij kunnen acties nemen op basis van die informatie;
– Het DLO is aantrekkelijk in het dagelijks gebruik door docenten: de bruikbaarheid van het DLO ondersteunt docenten en onderwijsbureaus, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de functionaliteiten van het DLO;
– Het DLO ondersteunt de basisfunctionaliteiten die alle opleidingen en vakken nodig hebben, het verbindt bovendien met maatwerk faciliteiten om de diversiteit in het ontwerp/ inrichting van vakken en opleidingen te ondersteunen;
– Het DLO ondersteunt het ontwikkelproces en beoordelingsproces van de student door een uitgebreide portfoliofunctionaliteit waarin de processen zichtbaar kunnen worden gemaakt.

De gewenste situatie voor ArtEZ is een basis-LMS met een nadruk op portfoliofunctionaliteiten. De functionaliteiten die dienen te worden geleverd zijn benoemd in het Programma van Eisen. Er wordt bewust niet om meer functionaliteiten gevraagd: het basis-LMS dat ArtEZ wenst moet de opleidingen en academies namelijk de mogelijkheid bieden om buiten het basisLMS het onderwijs volgens eigen visie te kunnen ontwikkelen met de daarbij behorende applicaties.

De doelstelling van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst voor de levering van een Leer Management Systeem als SaaS-oplossing, inclusief de daarbij behorende scholing, support en advies. De aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een overeenkomst te sluiten. De duur van deze overeenkomst is zes jaar en vier en een halve maand tot en met augustus 2028, met een optionele, eenzijdige verlenging vanuit de opdrachtgever van maximaal tweemaal twee jaar. De opdracht vangt aan op 15 april 2022, met de start van de implementatie. Eind augustus 2022 dient het LMS geaccepteerd en in werking te zijn. De opdracht betreft het inrichten en hosten van een LMS als SaaS-oplossing, inclusief de bijbehorende scholing, support en advies. De aanbestedende dienst is op zoek naar een basis applicatie, die ruime mogelijkheden biedt tot configuratie door zowel de centrale als decentrale beheerders binnen ArtEZ. Dit moet ook gelden voor de inrichting van de ‘look-and-feel’ voor zowel de centrale als de decentrale beheerders.

Er is gekozen voor het volgen van een openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde
eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 31 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248346

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *