Leaseauto’s Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven – Aanbestedingsnieuws

Leaseauto’s Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

STG. Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) biedt studenten een praktijkopleiding binnen het beroepsonderwijs met uitzicht op een baan, zodat bedrijven beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. Op dit moment situatie heeft SBB een raamovereenkomst voor de levering en beheer van leaseauto’s gesloten met LeasePlan Nederland B.V. Daarnaast wordt i.v.m. ziekte er momenteel een vervangende wagenparkbeheerder ingehuurd vanuit de bestaande leverancier Leaseplan.
Het bestaande proces ziet er als volgt uit. SBB wordt in grote mate ontzorgd door de wagenparkbeheerder.
De medewerker van SBB kan een aanvraag doen via het aanvraagformulier waarvan de link op een interne portal van intranet te benaderen is. De huidige raamovereenkomst is ingegaan op 15 september 2016 en eindigt op 15 september 2022. Er is een overbruggingsovereenkomst gesloten t/m 31 december 2022, welke tussentijds opzegbaar is.  Bovenstaande huidige situatie met betrekking op het doorlopen van het bestelproces en de ontzorging wil SBB ook met de nieuwe leasemaatschappij in de toekomst voorzetten. Voor haar wagenparkbeheer is SBB voornemens om een onafhankelijke derde partij te contracteren.

De inhoud van de opdracht is het rechtmatig en doelmatig selecteren en contracteren van één leverancier voor een periode van minimaal twee jaar en maximaal zes jaar voor de levering van leaseauto’s (Categorie M1 lichte voertuigen), waarbij invulling wordt gegeven aan de vernieuwde vergoedingen- en leaseregeling conform de CAO-SBB 2021. De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit van de gevraagde dienstverlening en volledige ondersteuning bij het administratieve proces middels een online portaal. Deze dienstverlening dient minimaal te worden uitgevoerd conform de opgestelde eisen en wensen in de aanbestedingsstukken.

De doelstellingen van de SBB met betrekking tot de opdracht zijn:
1. Levering (nieuwe leaseauto’s en gebruikte poolauto’s) en het beheer van het wagenpark;
2. Ondersteuning bij de administratieve uitvoerbaarheid van het proces van aanvraag tot inleveren en alle zaken daartussen middels een online omgeving voor zowel de gebruikers, afdeling HR als de leverancier;
3. Verduurzamen van het volledige wagenpark conform de ambities van de Rijksoverheid
a. 2028 100% emissievrij vervoer.
4. Management- en stuurinformatie op ver- en gebruik en Co2 emissie van het wagenpark.
5. Uitwerking geven aan het vernieuwde leasereglement van SBB.

Om nadere inzage te verschaffen in de omvang is  hieronder per jaargang het te verwachten aantal te vervangen personenauto’s weergegeven:

  • Huidig wagenpark 2022 99 auto’s
  • Voor 16-09-2022 47 auto’s
  • Vanaf  16-09 2022 9 auto’s
  • 2023 15 auto’s
  • 2024 4 auto’s
  • 2025 9 auto’s
  • 2026 12 auto’s
  • 2027  3 auto’s

Voor het bepalen van de omvang van de nieuwe overeenkomst wordt uitgegaan van hetzelfde aantal leaseauto’s als op 16 februari 2022. Dit bestaat uit:

 • 93 personenauto’s categorie 1.
 •  6 personenauto’s categorie 2.

De geraamde waarde voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst is naar schatting €3.965.328,-. Omdat het moeilijk is een inschatting te maken van het potentieel aan leaseauto’s en samenstelling van het wagenpark voor de komende vier jaar en derhalve enige flexibiliteit in de raamovereenkomst te hebben zet aanbestedende dienst de maximale waarde van de raamovereenkomst op €5.154.927, -.  De opdracht wordt in de markt gezet op basis van de nationale openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned vrijdag 17 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264521

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *