Landgraaf, Heerlen en Voerendaal gaan jeugdzorg gezamenlijk aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Landgraaf, Heerlen en Voerendaal gaan jeugdzorg gezamenlijk aanbesteden

De gemeenten Landgraaf, Heerlen en Voerendaal willen hun dienstverlening verbeteren door een gezamenlijk inkoop van ambulante jeugdhulp. Ambulante jeugdhulp is hulp aan huis tussen ouders en kind, volgens de rijksoverheid: is dat bijvoorbeeld als het kind licht-depressief is of spijbelt”. Het verlenen van zorg moet dichter bij het kind en het gezin, waarbij zo veel mogelijk hulp wordt geboden vanuit de wijk. Ook is meer maatwerk en samenwerking nodig en mogelijk.

© ZaZ, 2017

Volgens de gemeenten moet het zorgstelsel eenvoudiger. Tussen gemeenten en aanbieders moet op basis van partnerschap gewerkt worden. Daarom willen de gemeentelijke inkopers de zorg beperken tot één contractpartij. Met deze contractpartij worden afspraken gemaakt rondom o.a. meerjarige financiering, waarbij één totaalbedrag, de zgn. lumpsum, voor de jeugdhulpverlening wordt afgesproken.

Aan de hand van dit bedrag bieden de aanbieders, die deel uitmaken van de contractpartij, jeugdhulp op maat, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en het afzonderlijke aanbod wordt ontkokerd. Hierdoor worden de schotten tussen de deelnemende organisaties afgebroken en krijgen professionals meer ruimte om dat te doen wat nodig is.

Voor gedwongen jeugdhulp zoals crisis, verblijf, de gesloten (residentiële) jeugdhulp en de JeugdzorgPlus blijven Landgraaf, Heerlen en Voerendaal meedoen met de gezamenlijke inkoop van Zuid-Limburg. De inkoop wordt gecoördineerd door de gemeente Maastricht. Hiervoor wordt een verlenging van de centrumregeling met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten gesloten. Hele specialistische hulp die door landelijke aanbieders wordt aangeboden, blijft ook buiten deze inkoop en wordt door de gemeenten separaat ingekocht als dat nodig is.

Bron: Landgraaf, 13 december 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *