Landelijk – Levering van AED’s met buitenkast- ProRail – Aanbestedingsnieuws

Landelijk – Levering van AED’s met buitenkast- ProRail

Foto: www.pixabay.com/JamesRein

Op stations worden jaarlijks zo’n 20 mensen gereanimeerd met behulp van een AED. Momenteel hebben 50 stations beschikking over één of meerdere AED’s (in totaal 265 AED’s). Deze stations hadden voorheen een BHV organisatie, de AED is dan ook altijd een middel ter ondersteuning van het BHV personeel geweest. Inmiddels zijn er op 42 van deze 50 stations nog BHV organisaties aanwezig, de AED’s zijn blijven hangen op alle 50 stations. Momenteel zijn AED’s niet openbaar geregistreerd en alleen volgens bepaalde procedures beschikbaar tijdens de openingstijden van een station.

ProRail en NS willen hun maatschappelijke verplichting maximaal invullen door alle stations te voorzien van minimaal één AED 24/7 en zo een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen. Het openbaar beschikbaar stellen van AED’s, dient voor ProRail en NS aan een aantal belangrijke voorwaarden te voldoen.
– Boven alles gaat het om veiligheid: AED’s moeten altijd functioneren, de correcte werking en aanwezigheid van de AED’s dient maximaal geborgd te zijn.
– Daarnaast gaat het om toegevoegde waarde: AED’s kunnen op stations worden opgehangen als dit bijdraagt aan het creëren van een ‘zes-minuten zone’ in de omgeving van het station.

De scope van de aanbesteding is als volgt opgebouwd:

  • ProRail zal ca.450 AED’s met buitenkasten en servicepakketten afroepen voor de 350 stations waar nu nog geen AED aanwezig is.
  • NS Stations roept circa 265 AED’s met buitenkasten en servicepakketten af voor vervanging van de huidige AED’s (op 50 stations)
  • Restant is bedoeld voor het opvangen van onnauwkeurigheden in de ramingen en voor vervanging als gevolg van vandalisme;
  • 715 servicepakketten: de leverancier zorgt er voor dat de AED’s een maximale beschikbaarheid hebben en dat de registratie bij HartslagNU actueel is.

Het betreft het contracteren van een raamovereenkomst met één leverancier voor de levering van AED’s met buitenkasten en servicepakketten op stations. De totale omvang is maximaal 900 AED’s, maximaal 900 buitenkasten en maximaal 900 servicepakketten (max. € 3,5 mln.).

De looptijd van de raamovereenkomst voor de levering van de AED’s en de buitenkasten is maximaal acht jaar (initiële looptijd vier jaar en twee verlengingsopties van twee jaar). De looptijd voor de servicepakketten is twaalf jaar (tot en met 31 januari 2033). 

Deze aanbesteding verloopt conform de openbare procedure.  De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, ontvangt van ProRail het verzoek als bedoeld in artikel 14 lid 3 ARN2016 om de vereiste in TenderNed genoemde documenten (bewijsstukken van zowel de eisen als de (selectie- en gunningscriteria) binnen achtenveertig uur (weekend- en nationale feestdagen daarin niet meegerekend)
in te dienen via de module “Berichten” in TenderNed.. Indien inschrijvers aan wie het verzoek is gericht, alsnog afvallen, is ProRail gerechtigd het
verzoek als bedoeld in artikel 14 lid 3 ARN2016 aan één of meer opvolgende inschrijvers te richten.

Bron: Tenderned 20 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209077

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *