LAN diensten Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

LAN diensten Dordrecht

Illustratie: pixabay.com

Het doel van deze aanbesteding van de gemeente Dordrecht is het selecteren en contracteren van één opdrachtnemer waarmee
een overeenkomst wordt gesloten voor het leveren van LAN diensten conform scope, eisen en randvoorwaarden zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten.
Opdrachtgever wil één opdrachtnemer contracteren op basis van resultaatafspraken. Zo wordt er een SLA overeengekomen met KPI’s waar opdrachtnemer minimaal aan moet voldoen en waarover periodiek gerapporteerd dient te worden door opdrachtnemer.

Servicegemeente Dordrecht wil de kantoren LAN dienstverlening op basis van Network as a Service (NaaS) afnemen. Het ontwerp, levering, beheer (ITSM/ ITIL) waaronder life cycle management en het eigendom van de apparatuur van het nieuwe kantoren LAN komt bij de opdrachtnemer te liggen. Voor het bestaande kantoren LAN neemt opdrachtnemer gedurende de
transitieperiode het beheer (ITSM/ ITIL) en life cycle management op zich waarbij het eigendom van de huidige apparatuur bij Servicegemeente Dordrecht blijft totdat een apparaat door de opdrachtnemer is vervangen. De locaties van het Kantoren LAN zijn onderling verbonden door een regionaal (dark fiber) glasvezelnetwerk. VitrumNet exploiteert dit regionale glasvezelnetwerk van Breedband Drechtsteden Groep BV voor zakelijk gebruik. Het netwerk is volledig in eigendom en bedient op dit moment meerdere regio’s. Het Kantoren LAN is voor de connectiviteit tussen de locaties afhankelijk van Vitrumnet.

De geschatte opdrachtwaarde van de aanbesteding LAN bedraagt circa €10.000.000,- exclusief BTW per jaar, inclusief eenmalige migratie/transitiekosten en vervangingen. Hoe deze opdrachtwaarde zich ontwikkelt gedurende de contractperiode is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de snelheid waarmee applicaties worden gerationaliseerd en verSaaSd. En
bijvoorbeeld door optimalisaties in de dienstverlening door de gekozen opdrachtnemer.

De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar, startend vanaf einde transitie van de bestaande netwerkomgeving maar uiterlijk vanaf één jaar vanaf datum ondertekening overeenkomst. Voor opdrachtgever geldt de eenzijdige mogelijkheid de overeenkomst twee keer te verlengen met elk twee jaar. De niet-openbare procedure die in deze aanbesteding wordt gevolgd is in twee fasen verdeeld, namelijk de selectiefase (fase 1) en de gunningsfase (fase 2). In de eerste fase kunnen geïnteresseerden zich aanmelden als gegadigde. Van alle gegadigden selecteert de aanbestedende dienst ten minste vijf gegadigden die worden uitgenodigd voor het indienen van een inschrijving (de gunningsfase; fase 2).

Bron: Tenderned maandag 7 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306917

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *