Communicatie & vormgeving reinigingsbedrijf Avalex – Aanbestedingsnieuws

Communicatie & vormgeving reinigingsbedrijf Avalex

Foto: Pexels.com

Doelstelling van deze aanbesteding is om één geschikte dienstverlener te vinden voor de diensten communicatie (advies), vormgeving en DTP. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is en waarbij kwaliteit enkele minimale grenzen kent. Met deze aanbesteding wenst de aanbestedende dienst een inschrijver te contracteren die in staat is de dienstverlening naar behoren (kwalitatief en concurrerend) te leveren, e.e.a. conform de eisen.

Deze aanbesteding kan leiden tot een raamovereenkomst van maximaal  tweeënzeventig maanden. Er wordt een initiële looptijd van vierentwintig maanden aangegaan met tweemaal een optionele verlenging van vierentwintig maanden. Deze raamovereenkomst heeft ten doel om voor de looptijd de voorwaarden vast te leggen waaronder nadere (toekomstige) opdrachten, die onder de reikwijdte van de raamovereenkomst vallen, zullen worden gegund aan opdrachtnemer.

Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)

Bron: Tenderned zondag 6 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306874

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *