Kort geding tegen forensische zorg aanbesteding Justitie – Aanbestedingsnieuws

Kort geding tegen forensische zorg aanbesteding Justitie

Twee zorgondernemers, De Waag en Van der Hoeven Kliniek, starten een kort geding tegen het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanbesteding forensische psychiatrie (OFZ). De tegoeden voor de klinieken gaan er op achteruit, terwijl zij worden geconfronteerd met tariefstijgingen uit CAO-verplichtingen.

In de voorgenomen aanbesteding gaat polikliniek de Waag er bijna 7% op achteruit. En voor de Van der Hoeven Kliniek gaat het om een tariefdaling van ruim 6%. De tariefdaling houdt volgens hen geen rekening met de voorgenomen loonstijging van 3,8% van de nieuwe cao voor komend jaar.

“Dat betekent dat het leveren van een goede kwalitatieve behandeling aan onze cliënten en patiënten in gevaar komt. […] deze tarieven zijn absoluut niet kostendekkend.”

De nieuwe tarieven hebben grote consequenties, bij de Waag betreft het een kwart van de behandelingen en ruim 2.200 cliënten. Bij de Van der Hoeven Kliniek gaat het om de  afdeling voor zedendelinquenten met een andere titel dan tbs; “een zeer succesvolle behandeling waar op dit moment een wachtlijst voor is en die op verzoek van het ministerie nog maar kort geleden gestart is.”

Zeker wat de Waag betreft vragen wij ons sterk af of wij onder deze voorwaarden onze zorg komend jaar kunnen garanderen. De afgelopen weken hebben wij achter de schermen geprobeerd om de tariefsverlagingen te voorkomen. Dit heeft niet tot enig resultaat geleid. Daarom hebben we er nu voor gekozen om een kort geding aan te spannen tegen het ministerie.

Ook Forensische psychiatrische instellingen: Fivoor en Inforsa, zullen zich voegen bij de zaak, zo meldt het persbericht van De Waag en Van der Hoeven. Fivoor en Inforsa leveren diensten als forensische psychiatrie, psychiatrische zorg voor gedetineerden.

Fivoor meldt in een eigen bericht:
“Aan alle kanten werken we er hard aan om verbeteringen door te voeren om te voldoen aan de hogere verwachtingen die de samenleving heeft. Dat lukt niet als er geen redelijke vergoeding tegenover staat. De tariefstelling en verdeling zoals Justitie nu voorstelt, is dan ook zorgelijk en leidt tot aanpassingen in behandelingen van patiënten, met alle mogelijke gevolgen van dien voor de kwaliteit van zorg en voor de veiligheid. Wij vinden het onbegrijpelijk dat een sector die een belangrijke en bewezen bijdrage levert aan de veiligheid in de samenleving op deze wijze onder druk komt te staan. De forensische sector verdient eerlijke tarieven.”

©Olinej 2018 Afbeelding van OlinEJ via Pixabay

Die forensische sector staat nog eens extra onder druk om recidive tegen te gaan en goed werk te leveren. Fivoor wijst er subtiel op, maar Aanbestedingsnieuws schreeuwt het graag van de daken, Jonge meisjes willen graag veilig door de bossen langs de TBS-klinieken kunnen fietsen, en vrachtwagenchauffeurs willen daar ook graag schadevrij kunnen rondrijden.

Aanbestedingsnieuws ziet wel parallellen met de WMO-taximarkt. Ook daar zitten de leveranciers zo vastgespijkerd aan de loonkosten en in het geval van Overgang van Onderneming zelfs aan het personeel zelf, dat de in de aanbesteding afgedwongen flexibiliteit niet op te brengen is, zonder in te teren op bedrijfskapitaal. Dat kan je maar een paar keer doen en daarna is de koek ook op. Overigens leidt dat ook daar tot levensgevaar, slordige en gehaaste taxichauffeurs die patiënten met suikerziekte botsend en knotsend de taxi uit sleuren.

Zie ook:

https://dewaagnederland.nl/nieuws/de-forensische-zorgspecialisten/kort-geding-tegen-ministerie-justitie-en-veiligheid-over-aanbesteding-overige-forensische-zorg/

https://www.fivoor.nl/actueel/fivoor-vecht-tariefstelling-aan/

Recidive cijfers onder TBS’ers met een zedendelict:

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/kenmerken-en-recidivecijfers-van-ex-terbeschikkinggestelden-met-een-zedendelict.aspx

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2426766/Tbs-er-Pompekliniek-pleegde-zelfmoord-door-in-te-rijden-op-vrachtwagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *