Koffieautomaten ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Koffieautomaten ‘s-Hertogenbosch

Foto: pixabay.com

De aanleiding voor het organiseren van de aanbesteding, is het aflopen van de overeenkomsten met de huidige leveranciers, Selecta en Overwijk. Het contract met Selecta loopt af op 30 juni 2024. Het contract met Overwijk loopt af eind november 2025. Het doel is uiteindelijk beide contracten, na einde looptijd, onder te brengen bij één leverancier.

Binnen de gemeente staan 112 warme drankenautomaten op diverse locaties in en rondom de stad. Contracttechnisch kunnen de locaties worden onderverdeeld in een “eerste lichting” en een “tweede lichting”. De overeenkomst van de locaties die vallen onder de eerste lichting, loopt af op 30 juni 2024. De overeenkomst voor de locaties die vallen onder de tweede lichting, loopt af eind november 2025. De automaten zijn verspreid op binnen- en buitenlocaties binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. De
meerderheid van de automaten betreft een tafelmodel met verse bonen. Op de binnen locaties (stadskantoor, stadhuis en erfgoedcentrum) zijn automaten gewenst met verse melk. De leveringen voor het stadskantoor en het stadhuis worden bezorgd op het stadskantoor, vanuit daar worden de producten voor het stadhuis beleverd. De bestelling voor het erfgoedcentrum worden op de desbetreffende locatie geleverd. De locaties die per 1 december 2025 aansluiten, zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het bestellen van hun ingrediënten. Een aantal locaties wensen koud water units als toevoeging in de automaat, het overzicht van de aantallen is beschreven in het programma van eisen.  Het dagelijks onderhoud wordt in de huidige situatie in eigen beheer door eigen medewerkers van de gemeente uitgevoerd of door medewerkers van de huidige cateraar. Dit blijft ook zo in de toekomstige situatie. Er bestaat een mogelijkheid bij het aflopen van de overeenkomst met de huidige cateraar per
1 november 2026, dat het dagelijks onderhoud bij de opdrachtnemer wordt ondergebracht.

De scope van de opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
• Het leveren en gebruiksklaar installeren van de koffieautomaten voor 27 locaties van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
• Het technisch (preventief en correctief) onderhouden en verzorgen van de koffieautomaten.
• Het leveren van alle benodigde ingrediënten.
• Het leveren van de ondersteunende producten.
• Het inzamelen en verwerken van koffieresidu in overleg met de gemeente.
• Het leveren en onderhouden van een onderzetkast indien nodig.

De af te sluiten overeenkomst gaat in op 1 juli 2024 en eindigt op 30 juni 2031. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst eenzijdig door de gemeente worden verlengd met vijf periodes van één jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

De gemeente stelt geïnteresseerden in de gelegenheid om, met maximaal twee personen, de locaties te schouwen op de datum zoals aangegeven in de planning. De schouw start om 10:00 uur op de locatie Stadskantoor, Wolvenhoek 1, ’s-Hertogenbosch. Tijdens de schouw zullen een aantal representatieve locaties worden bezocht. De schouw duurt circa drie uur. U dient zich hiervoor uiterlijk twee werkdagen van tevoren aan te melden via de berichtenmodule op Tenderned. Bij uw aanmelding voor de schouw vermeldt u in elk geval de volgende gegevens:
– uw bedrijfsnaam;
– het aantal personen en de namen;
Vragen mogen tijdens de schouw niet worden gesteld, maar moeten schriftelijk aan de gemeente kenbaar worden gemaakt. Tijdens de schouw mogen wel foto’s gemaakt worden waarbij rekening gehouden wordt dat er geen personen van de gemeente op de foto staan.

Bron: Tenderned zondag 26 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317839

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *