Kindvoorziening Aloysiusschool en De Boerderij Geesteren – Aanbestedingsnieuws

Kindvoorziening Aloysiusschool en De Boerderij Geesteren

Foto: Google Streetview

Stichting TOF Onderwijs is als bouwheer voornemens om aan de Kampboerlaan 10 in Geesteren (Ov) een nieuwe (vervangende nieuwbouw) kindvoorziening te realiseren t.b.v. Aloysiusschool en Kinderopvang De Boerderij. Gezien de leeftijd van het huidige gebouw (oorspronkelijke bouw is meer dan 100 jaar oud), de technische staat en de indeling van de school, achten het schoolbestuur TOF Onderwijs en de gemeente Tubbergen het wenselijk om over te gaan tot vervangende nieuwbouw op dezelfde plek. De nieuwe huisvesting (ca. 2.457 m2 BVO  bestaat uit circa veertien groepsruimten, twee centrale leerpleinen, een speellokaal en algemene ruimten voor het basisonderwijs, circa vijf groepsruimten en algemene ruimten voor de Kinderopvang en is verdeeld over twee bouwlagen. Hierbij wordt een deel van de bestaande huisvesting geïntegreerd in de nieuwbouw.  Het karakteristieke gebouwdeel van de Aloysiusschool aan de Vriezenveenseweg blijft grotendeels staan. In de oksel van dit deel van het gebouw komt de geïntegreerde uitbreiding c.q. nieuwbouw. Dat betekent dat een gedeelte van de bestaande school eerst gesloopt moet worden. Een groot ander deel van de bestaande school zal als tijdelijke huisvesting dienen. Het gehele “nieuwe” gebouw zal voldoen aan de laatste duurzaamheidscriteria – en eisen qua materiaalgebruik en installatie techniek.

– De bestaande “tijdelijke” huisvesting voor school en kinderopvang zal bouwkundig en m.n. installatie technisch aangepast moeten worden, zodanig dat dit gebouwdeel gedurende de bouw zelfstandig kan functioneren voor school en kinderopvang.
– Aansluitend zal een deel van de bestaande school er “tussenuit” gesloopt moeten worden en kan tevens worden gestart met de aanpassingen (sloop) in het bestaande karakteristieke deel aan de Vriezenveenseweg.
– Na sloop van het tussendeel kan worden begonnen met de geïntegreerde uitbreiding c.q. nieuwbouw van de kindvoorziening.
– Na gereedkomen en inhuizen van school en kinderopvang in het nieuwe gebouw zal de tijdelijke huisvesting en de naastgelegen gymzaal gesloopt moeten worden.

Het doel van deze niet-openbare procedure is het vinden van de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving c.q. beste prijs-kwaliteitsverhouding. Na een voorafgaande selectie (op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria en waarderingen) is de aanbestedende dienst voornemens om aan vier partijen te vragen in te schrijven voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw Kindvoorziening Aloysiusschool en De Boerderij in Geesteren (Ov).

Er zal in de inschrijvingsfase een schouw zijn op de locatie Vrijdagmiddag 9 september 2022. Aanmelding per e-mail (adres in aanbestedingsstukken) voor deelname aan de aanwijzing op de locatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *