Kerkrade besteedt zoektocht naar mijngangen aan – Aanbestedingsnieuws

Kerkrade besteedt zoektocht naar mijngangen aan

Foto: Pixabay.com

Verzakkingen gifwater in de mijngangen dat langzaamaan stijgt en op tientallen meters van het grondwater is aangekomen, stijgende grond, waar Groningen juist zakt, door het opnemen van water in de poreuze steenlagen. Oude kaarten waar de gangen wel op staan, maar toch ook niet weer precies, ook al zijn ze niet allemaal daadwerkelijk geboord. Het houdt de gemoederen in Kerkrade al jaren bezig.

Nu heeft de gemeente Kerkrade een aanbesteding geplaatst voor het opsporen van historische mijnschachten. De opdracht omvat het opsporen van historische mijnschachten middels het uitvoeren van sonderingen en de beoordeling van het bodemprofiel in de gemeente Kerkrade.

Verwacht wordt om in een tijdsbestek van circa. 6 maanden 10 historische schachten op te sporen dan wel het onderzoek op de betreffende locaties af te ronden. Afhankelijk van het resultaat zal aanvullend, binnen de af te sluiten raamovereenkomst, opdracht verstrekt worden voor een nog nader te bepalen aantal historische mijnschachten. De af te sluiten raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 1 jaar met de optie maximaal twee keer met een jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is medio mei 2019.

Bron: Tenderned, 3 maart 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159760;section=0

1 thought on “Kerkrade besteedt zoektocht naar mijngangen aan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *