Kantoor Vol Afval (KaVA), circulair herontwikkelen kantoorgebouw voormalig vliegkamp Valkenburg – Aanbestedingsnieuws

Kantoor Vol Afval (KaVA), circulair herontwikkelen kantoorgebouw voormalig vliegkamp Valkenburg

Foto: Google Streetview

De opdracht in deze niet openbare aanbesteding is het circulair ontwerpen, renoveren en realiseren van Kantoor vol Afval (KaVA) in kantoorgebouw 356, fase 3 op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Het project is tweeledig van aard. In de eerste plaats geeft KaVA vooruitstrevend invulling aan de circulaire doelstelling in 2030. Het RVB moet dan het primaire
grondstoffengebruik halveren. Het project KaVA gaat hier concreet mee aan de slag door in de renovatie het gebruik van afvalstromen te maximaliseren. In de tweede plaats faciliteert KaVA het ontwikkelen en opschalen van kennis binnen
het RVB op het gebied van circulair bouwen. Circulair bouwen gaat alle disciplines/vakgebieden aan. Het project KaVA, een
learning by doing traject, vergroot kennis binnen de technische disciplines. En dat is echt nodig om de doelstellingen te behalen. In project KaVA ontwikkelt de RVB’er zich als opdrachtgever met kennis op dit duurzaamheidsthema en draagt de betrokken
collega zorg voor periodieke kennisdeling naar de kennislijnen. De hele kennislijn lift mee op wat er binnen de grenzen van een project wordt gerealiseerd. De projectdoelen van de opdracht zijn:
Projectdoel 1
In project KaVA ontwerpt en realiseert opdrachtnemer een comfortabele en aantrekkelijke (rijks-)kantooromgeving van bruto ca. 2.100m2, binnen een taakstellend budget en volgens geplande mijlpalen
Projectdoel 2
In KaVA ontwikkelt opdrachtnemer in samenspraak met RVB oplossingen en kennis op het gebied van circulair bouwen: van zowel opdrachtgeverschap, opdrachtnemerschap, ontwerpen als realiseren. Deze opgedane kennis is schaalbaar naar toekomstige projecten.
Projectdoel 3
In KaVA maximaliseert opdrachtnemer in samenspraak hergebruik volgens de circulaire KaVA-principes.

De scope van de opdracht is het circulair realiseren van ontwerp en uitvoering kantooromgeving in een bestaand kantoorgebouw 356, fase 3 op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Onderdeel van de realisatie is:
a. Een kantooromgeving (ca. 1760m2)
b. Een centrale verkeersruimte en entree (ca. 80m2)
c. Een installatieruimte (ca. 300m2)
d. Dakvlakken (ca. 370m2)

Verbinden, zowel ruimtelijk als technisch, van fase 3 met
a. bestaande ontwerp en uitvoering fase 1 en 2,
b. bestaande ontwerp en uitvoering buitenruimte,
c. aanwezige installaties fase 1 en 2

De aanbesteding verloopt volgens de nationale concurrentiegerichte dialoog uit hoofdstuk 4 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt.
In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog- en inschrijvingsfase.

Op 16 januari 2022 zal een inlichtingen bijeenkomst plaatshebben. Het doel van deze inlichtingenbijeenkomst aanmeldingsfase is om ondernemingen uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst worden de presentatie, vragen en antwoorden op TenderNed gepubliceerd. Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst door uiterlijk vóór 5 januari 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming zullen bijwonen. De inlichtingenbijeenkomst zal digitaal via Webex plaatsvinden. De inloggegevens van Webex worden met een agenda-uitnodiging verstrekt, op uiterlijk 5 januari 2022.

Bron: Tenderned zaterdag 18 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247437

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *