Kamerbrief voortgang vlootvernieuwing gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Kamerbrief voortgang vlootvernieuwing gepubliceerd

Op 7 december verscheen een kamerbrief over de voortgang van de vlootvernieuwing van de Rijksrederij van Minister Mark Harbers van Rijkswaterstaat. Daar was door de Tweede Kamer op 6 september om gevraagd.

De Rijksrederij is onderdeel van Rijkswaterstaat (RWS) en beheert, bemenst en onderhoudt schepen voor RWS en drie externe publieke opdrachtgevers
(Kustwacht, Ministerie van LNV en Douane).

Bijna de gehele vloot van de Rijksrederij heeft een hoge leeftijd. Vervanging en vernieuwing van de vloot van
de Rijksrederij is nodig om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en de Rijksbrede duurzaamheidsdoelstellingen te halen. In samenwerking tussen de Rijksrederij en haar opdrachtgevers wordt daarom toegewerkt naar besluitvorming over de vlootvernieuwing.

©Rijkswaterstaat 2020

(…)

Voor de TMV’s (red AN: trailerbare meetvoertuigen) geldt dat de gunning onlangs heeft plaatsgevonden (december
2022). Oplevering van de TMV’s is deels voorzien in 2023 en deels in 2024.

Voor de multi-inzetbare schepen geldt dat de voorbereiding langer in beslag neemt. Op dit moment worden de zgn. business-cases (BC’s) van beide series van
schepen uitgewerkt. In de BC’s worden verschillende oplossingsscenario’s en varianten op hoofdlijnen in beeld gebracht. Ook wordt met de BC’s inzichtelijk
gemaakt wat de financiële consequenties zijn van de verschillende varianten. Op basis van de BC’s kan door de opdrachtgevers een voorkeursoplossing bepaald
worden. Naar verwachting zijn deze in de eerste helft van 2023 gereed. Op basis hiervan zal dan ook een oplossing gevonden worden voor dekking van de opgave,
die op dit moment nog niet beschikbaar is. De Kamer verzocht om nu ook al een Plan van Aanpak te ontvangen. Dit kan echter pas worden opgesteld nadat een
voorkeursoplossing bepaald is en is daarom nu (nog) niet beschikbaar. (…)

In onderlinge afstemming hebben de opdrachtgevers reeds een voorkeursvolgorde besproken waarin de vloot vernieuwd zou moeten worden. Besluitvorming over
het starten van nieuwe projecten zal naar huidige inzichten stapsgewijs plaatsvinden, ofwel per tranche van projecten net als bij de vlootvernieuwing deel
1 het geval is. Op het moment dat zicht is op financiële dekking kunnen vervolgafspraken worden gemaakt over het starten van een nieuwe tranche aan
projecten.

Nb bij de kamerbrief zit als bijlage een beslisnota: 202236929.1 Beslisnota brief TK stavaza vlootvernieuwing

Bron: Kamerstukken II, 2022/22, dossiernummer nnb.

.

Brief Minister van Rijkswaterstaat en Infrastructuur dd. 7 december 2022, Kenmerk: 2022D525886, bijlage: 2022D52558

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *