Juridisch advies als dienst: Terugdringen oneigenlijk gebruik Bergen op Zoom – Aanbestedingsnieuws

Juridisch advies als dienst: Terugdringen oneigenlijk gebruik Bergen op Zoom

Bergen op Zoom heeft een aparte aanbesteding uitgeschreven voor “gebruikterugdringers”, waarbij het niet heel duidelijk is of nu gezocht wordt naar een soort deurwaardersdiensten of juridische advisering, of advocatuur of aanschrijvingsdiensten voor HBO-juristen of gewoon de mafia, een onder welke bestuurlijke bevoegdheid de dienst als opdracht mag opereren om de gevraagde diensten, overduidelijk met een handhavend karakter, uit te voeren. Legal Something as a Service.

De gemeente beoogt volgens de Tenderinformatie naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure een gespecialiseerde dienstverlener te contracteren waaraan de uitvoering van het project oneigenlijk grondgebruik / actieve verkoop snippergrond uitbesteed kan worden. De projectbeschrijving en doelstellingen zijn in de aanbestedingsstukken uitvoerig opgenomen.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding. Met de winnende inschrijver kan een raamovereenkomst worden gesloten. De opdracht wordt niet opgedeeld in percelen.

Foto: pixabay.com

De opdracht is gewijzigd met een kennisgeving via TenderNed. De sluitingsdatum voor inschrijvingen is nu niet 12 maar 19 juni. De aanbesteding is uitgezet via d onmogelijk om op in te schrijven portal Mercell, een portal die naar ht inzien van deze redactie vooral wordt gebruikt als leveranciers moeten worden ontmoedigd in te schrijven omdat er al een leverancier in beeld is.

Bron: TenderNed, 22 mei 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298529/details

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *