Inzamelvoertuigen voor de Zeeuwse Reinigingsdienst – Aanbestedingsnieuws

Inzamelvoertuigen voor de Zeeuwse Reinigingsdienst

Foto: Pixabay

De opdrachtgever, Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. is in het kader van deze aanbesteding van plan een overeenkomst af te sluiten voor de levering van verschillende inzamelvoertuigen inclusief een reparatie/onderhoudscontract. De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in vier percelen (te weten: perceel 1a, perceel 1b, perceel 2 en perceel 3). Alle vier de percelen zullen afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver. De opdrachtgever heeft tevens de keuze gemaakt voor toepassing van vier afzonderlijke percelen, omdat op deze wijze een maximale mededinging ontstaat voor de inschrijvers en de concurrentie niet beperkt wordt. Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de vier percelen in één aanbesteding te publiceren omdat de kosten (aanbestedingskosten en apparaatskosten) voor de opdrachtgever hierdoor geminimaliseerd worden. Het is toegestaan om op één, op meerdere of op alle percelen in te schrijven.

Een tabel met indicatieve aantallen is ook gegeven

Tabel: Zeeuwse reiniging BV

Aan de in de aanbestedingsdocumenten vermelde hoeveelheden en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. De aantallen en hoeveelheden zijn slechts indicatief. De opdrachtgever is tevens afhankelijk van de beleidskeuzes van haar opdrachtgevers (gemeentes). De  keuzes van deze opdrachtgevers kunnen gevolgen hebben op de vermelde indicatieve aantallen. Daarnaast kunnen, op dit moment nog onbekende, bezuinigingen invloed hebben op investeringen, waaronder de vermelde indicatieve aantallen voertuigen. Vermelde aantallen kunnen hierdoor aangepast worden (geannuleerd of doorgeschoven).

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar en kan 5 x met 2 jaar verlengd worden. En dat maakt het wel tot een rare aanbesteding voor levering. Het is meer een raamcontract dat geen raamcontact is. De winnaar van perceel 1a mag gedurende de looptijd niet eens leveren en is afhankelijk van de eerste twee verlengingen. Als het contract niet verlengd wordt was het een contract met een levering van 0 voertuigen, ook niet iets om een vette bek van te krijgen. Hoewel duidelijk in perceel 1a geldt het eigenlijk voor alle percelen want de aantallen zijn  indicatief . Maar voor Perceel 1a geldt definitief hoera een overeenkomst voor de levering van 0 voertuigen.

Bron: Tenderned 11 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187327

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *