Inzamelen huishoudelijk afval gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne – Aanbestedingsnieuws

Inzamelen huishoudelijk afval gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Foto: Pixabay

De opdracht van deze Europese aanbesteding bestaat uit het inzamelen en overslaan en/of transporteren van huishoudelijk afval afkomstig uit gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. De aan te besteden dienstverlening betreft de inzameling van het huishoudelijke afval zoals gespecificeerd in tabel 1. voor de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Gemeente HRA GFT PMD Glas GHA GTA
Brielle X X X X X
Westvoorne X X X X X X
Hellevoetsluis X X X X1

Tabel 1. Overzicht werkzaamheden per gemeente.


In de huidige situatie wordt het huishoudelijk afval in de drie gemeenten hoofdzakelijk ingezameld met behulp van minicontainers en ondergrondse verzamelcontainers, waarbij er per gemeente sprake is van (kleine) verschillen. Voor de inzameling van glas maken alle drie de gemeenten gebruik van verzamelcontainers in de wijk en op de milieustraten.

In alle drie de gemeenten wordt fijn huishoudelijk restafval (HRA) ingezameld middels minicontainers en ondergrondse verzamelcontainers. HRA is fijn huishoudelijk restafval dat bestemd is voor verbranding. Hieronder valt ook op huishoudelijk restafval gelijkend afval van bedrijven, niet uit het bedrijfsproces afkomstig en Kantoor, Winkel en Diensten afval (KWD). Gemeente Brielle heeft zogenoemde “zorgcontainers ” waar alle fracties worden ingezameld, dus naast HRA ook OPK, PMD en GFT. Zorgcontainers worden toegekend aan ouderen die fysiek niet meer in staat zijn om zelfstandig naar een ondergrondse restafvalcontainer te lopen. In totaal betreft het circa 20 minicontainers die iedere 14 dagen apart van de reguliere inzamelroutes worden opgehaald op adressen verspreid over het gehele gebied van Brielle en de kernen Zwartewaal en Vierpolders, dus ook in het buitengebied. In de huidige situatie wordt de inzameling verzorgd met behulp een kleine inzamelwagen/pick-up. Het zorgafval dient te
worden gestort op de milieustraat van gemeente Brielle in een perscontainer.

In de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne wordt Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) aan huis ingezameld via minicontainers. Elke 14 dagen wordt er in de gemeenten GFT ingezameld. In de huidige situatie wordt Plastic, Metaal of Drankenkarton (PMD) via inzamelzakken, minicontainers en ondergrondse verzamelcontainers ingezameld. De specifieke dienstverlening verschilt per gemeente. De aan huis inzameling van PMD vindt 1 keer per 2 weken plaats. Glas(verpakkingen) wordt in de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in één en/of driekleurige
ondergrondse containers in de wijk ingezameld. Gemeente Hellevoetsluis heeft voor de inzameling van glas nog een doorlopend contract tot en met 31 januari 2022. De ingangsdatum van de opdracht voor het inzamelen van glas in gemeente Hellevoetsluis is derhalve 1 februari 2022.

In alle drie de gemeenten wordt grof huishoudelijk restafval (GHA) naast via de milieustraat ook aan huis ingezameld. In gemeente Brielle en Westvoorne vindt het aanbieden van GHA op reguliere wijze “los aan de straat” plaats. Hierbij wordt in beide gemeenten onderscheid gemaakt in brandbaar GHA – wat na de aan huis inzameling rechtstreeks naar de verwerker getransporteerd dient te worden – en onbrandbaar GHA (AEEA en metalen) welke naar gemeentelijke milieustraat getransporteerd dient te worden. Gemeente Hellevoetsluis heeft voor de inzameling van grof huishoudelijk afval (GHA) via bigbags nog de mogelijkheid haar huidige contract te verlengen. Alleen de inzameling van Grof TuinAfval (GTA) aan huis in gemeente Westvoorne is onderdeel van de aanbesteding

Het ingezamelde huishoudelijke afval dient getransporteerd te worden naar verschillende ontvangstlocaties. De door gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne te leveren afvalhoeveelheden kunnen jaarlijks fluctueren. Door de verdere intensivering van bronscheiding, zal de hoeveelheid restafval naar verwachting de komende jaren blijven dalen. De verwachte stijging in de hoeveelheid huishoudens (c.q. aansluitingen) zal een (licht) versterkend effect hebben op de hoeveelheid afval.Bestuurlijke samenvoeging gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
De raden van de drie gemeenten hebben onlangs besloten tot een bestuurlijke samenvoegen van de drie gemeenten. De beoogde datum daarvoor is 1-1-2023.

Bron: Tenderned 29 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193800

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *