Integrale groenwerkzaamheden gemeente Midden-Delfland – Aanbestedingsnieuws

Integrale groenwerkzaamheden gemeente Midden-Delfland

Foto: Jos Scholman Groen BV

De integrale groenwerkzaamheden bevatten het naar behoefte en op afroep verrichten van groenonderhoudswerkzaamheden, vegen en onkruidbestrijding op verhardingen in diverse deelgebieden en het ter beschikking stellen van materieel voor deze werkzaamheden op
het grondgebied van de gemeente Midden-Delfland. Inhoudelijk bestaan de uit te voeren werkzaamheden bestaan uit :

 • Onkruidbeheersing beplantingsvakken/boomspiegels
 • Maaien gazons
 • Beheersen van grasgroei langs randen van gazons
 • Snoeien en onderhoud van beplantingen
 • Beheersen van zwerfafval (grof en fijn)
 • Plantwerkzaamheden, het aanbrengen (inboeten) van groenvoorzieningen
 • Onderhoud watergangen
 • Onkruidbeheersing op verhardingen
 • Verwijderen van blad op verhardingen
 • Vegen van verhardingen
 • Rooiwerkzaamheden
 • Grondwerkzaamheden
 • Kleinschalige herstelwerkzaamheden (renovatie)
 • Overige en algemene werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen binnen de grenzen van de gemeente Midden-Delfland en zijn opgedeeld in 4 percelen:

 • Perceel 1: Integraal onderhoud kern Den Hoorn.
 • Perceel 2: Integraal onderhoud kern Schipluiden.
 • Perceel 3: Integraal onderhoud kern Maasland.
 • Perceel 4: Onderhoud verhardingen alle kernen.

Ieder gebied heeft specifieke kenmerken. Met deze indeling blijft de opdracht goed beheersbaar voor partijen en wordt vanuit het proportionaliteitsbeginsel rekening gehouden met kansen voor het MKB. De werkzaamheden vangen aan in mei 2020 en eindigen op 1 maart 2024. De gemeente behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig maximaal 2 maal met 1 jaar te (optioneel) verlengen (uiterlijk tot 1 maart 2026)

Bron: Tenderned 14 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187662

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *