Bouw de Tirrel gemeente Het Hogeland – Aanbestedingsnieuws

Bouw de Tirrel gemeente Het Hogeland

Foto: de Tirrel (www.detirrel.nl)

Het voorwerp van de opdracht betreft de bouw van de Tirrel te Winsum. De opdracht kent twee opdrachtgevers – de gemeente Het Hogeland en Stichting de Hoven – die op basis van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk opdracht geven voor de bouwvan de Tirrel. De gemeente Het Hogeland treedt namens beide opdrachtgevers op als penvoerder en aanbesteder van de opdracht. De aanbesteder wordt bij deze
aanbestedingsprocedure begeleid door een bouw- en projectmanagementbureau. 

In de Tirrel in Winsum komen zorg, onderwijs, sport en vrije tijd bij elkaar onder één dak. De Twaalf Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe, c.b.s. De Piramiden en de gemeente Het Hogeland realiseren het project gezamenlijk. Een inclusieve mini-samenleving op een prachtige plek in het dorp. Kwetsbare ouderen wonen of revalideren er, kinderen gaan er naar school en mensen uit de wijk of het dorp komen er samen voor een kopje
koffie of om te sporten. De Tirrel biedt ruimte voor een unieke zorg- en woonvorm die maximaal is geïntegreerd met een primair onderwijs voorziening, gezamenlijke opvang en ondersteunende voorzieningen. Het gebouw kent een oppervlak van circa 15.000 m2 en dient duurzaam, energieneutraal en aardbevingsbestendig te worden gebouwd.

Het ontwerp van de Tirrel is besteksgereed. De uitvoering van dat ontwerp dient te worden verricht op basis van een bouwkundig en installatietechnisch bestek (STABU). Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een
kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De niet-openbare procedure is vanaf het bekendmaken van de aankondiging tot en met de opdrachtverlening onderverdeeld in drie fasen:
aanmelden en selecteren;
informeren en inschrijven;
beoordelen en gunnen.

Bron: Tenderned 14 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187646

1 thought on “Bouw de Tirrel gemeente Het Hogeland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *