Concessie frontoffice dienstverlening VVV kantoor – Gemeente Katwijk – Aanbestedingsnieuws

Concessie frontoffice dienstverlening VVV kantoor – Gemeente Katwijk

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: gemeente Katwijk

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Katwijk heeft betrekking op de exploitatie van een jaarrond (jaarronde bemensing) contactpunt voor toeristen en andere bezoekers. Het contactpunt informeert, verwijst door en faciliteert bezoekers persoonlijk, telefonisch of digitaal ten behoeve van recreatieve mogelijkheden in de gemeente Katwijk. Daarnaast werkt de dienstverlener van de frontoffice VVV kantoor Katwijk nauw samen met de backoffice VVV Kantoor Katwijk. De dienstverlening backoffice VVV kantoor wordt momenteel aanbesteed.
Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen de verschillende prestaties,
omdat de dienstverleningswerkzaamheden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden kunnen deze niet worden opgedeeld.
Dit blijkt uit de gehouden marktconsultatie en is gebaseerd op een gedegen belangenafweging. De gemeente Katwijk heeft
ervoor gekozen deze exploitatieopdracht als geclusterde opdracht in de markt te plaatsen.

Deze opdracht betreft een concessie voor diensten. De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van
inwerkingtreding van de concessieovereenkomst, gepland van april 2023 tot en met 1 januari 2024, met een optie tot
eenzijdige verlenging door de Gemeente Katwijk vanzevenmaal één jaar. De concessieovereenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve concessieovereenkomst door partijen. De huidige leverancier voor de dienstverlening van de frontoffice VVV wordt uitgevoerd door en is gevestigd in het pand van B&B Steeds aan Zee, Koningin Wilhelminastraat 14, Katwijk aan Zee. Om een gedegen aanbesteding te doorlopen is de bestaande overeenkomst verlengd tot en met 31 maart 2023.

De Gemeente Katwijk volgt voor de aanbesteding een nationaal openbare aanbestedingsprocedure. De openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod eenmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 2 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287573

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *