Inrichting ademluchtwerkplaats VR Twente – Aanbestedingsnieuws

Inrichting ademluchtwerkplaats VR Twente

Foto: Pixabay.com

De Veiligheidsregio Twente (VRT) is op zoek naar een opdrachtnemer die de benodigde werkplaatsinrichting ten behoeve van een nieuw in te richten ademlucht-werkplaats in de brandweerkazerne te Almelo kan leveren en installeren. Onder de werkplaatsinrichting ten behoeve van de ademluchtwerkplaats vallen onder meer: ademluchtinstallatie (compressor, leidingwerk, bufferinstallatie en vulpunten), werkluchtinstallatie, werkplaatstafels en opbergruimte, spoelapparatuur, was- en droogmachines / kasten, ademluchttestapparatuur en was-droogmachines / combinaties t.b.v. locatie gebonden (sport-) kleding.

Men is in Almelo een nieuwe brandweerkazerne aan het realiseren. Deze nieuwe brandweerkazerne zal op 1 november 2022 worden opgeleverd. In deze brandweerkazerne zal het preventieve- en correctieve onderhoud aan de ademluchtapparatuur en duikapparatuur worden uitgevoerd. Tevens zal deze apparatuur in de ademluchtwerkplaats periodiek worden getest conform gelden normen, wet- en regelgeving. In de nieuw in te richten ademluchtwerkplaats zal een ademlucht-vulinstallatie dienen te worden geplaatst. De huidige ademlucht-vulinstallatie in de brandweerkazerne te Enschede zal over enkele jaren worden vervangen. De benodigde installatie voor de kazerne te Enschede zal eveneens onderdeel uit maken van deze aanbesteding en de hieruit voortvloeiende opdracht. De opdracht is verdeeld in vier percelen en zal per perceel worden verstrekt aan de aanbieder die de offerte met de “beste prijs-kwaliteitsverhouding” heeft ingediend. De omvang van de aanbestede Opdracht is:

Perceel 1:
1. Nieuwe ademluchtwerkplaats locatie Almelo Centrum:
Eén ademlucht-vulinstallatie / werkluchtinstallatie, bestaande uit compressor(en), buffers, verbindend leidingwerk,                      vulbalk(en);
2. Bestaande ademluchtwerkplaats locatie Enschede Hoofdpost:
Eén ademlucht-vulinstallatie / (aansluiten bestaande werkluchtinstallatie), bestaande uit compressor(en), buffers,
verbindend leidingwerk, vulbalk(en);

Perceel 2:
1. Nieuwe ademluchtwerkplaats locatie Almelo Centrum:
minimaal twee industriële wasmachines t.b.v. ademluchtapparatuur;
minimaal twee industriële droogmachines / droogkasten t.b.v. ademluchtapparatuur;
Eén was/droogcombinatie t.b.v. locatie gebonden (sport-)kleding.
2. Bestaande ademluchtwerkplaats locatie Enschede Hoofdpost:
minimaal één industriële wasmachine(s) t.b.v. ademluchtapparatuur;
minimaal één industriële droogmachine(s) / droogkast(en) t.b.v. ademluchtapparatuur;
Eén was/droogcombinatie t.b.v. locatie gebonden (sport-)kleding.
3. Locatie Enschede Noord:
Eén was/droogcombinatie t.b.v. locatie gebonden (sport-)kleding.
4. Locatie Hengelo Centrum:
Eén was/droogcombinatie t.b.v. locatie gebonden (sport-)kleding.

Perceel 3:
1. Nieuwe ademluchtwerkplaats locatie Almelo Centrum:
Eén complete werkplaatsinrichting, bestaande uit RVS spoelplaats, meerdere (circa acht) in hoogte verstelbare werktafels en meerdere diverse opbergkasten, waaronder een kast met geïntegreerde afzuiging.

Perceel 4:
1. Nieuwe ademluchtwerkplaats locatie Almelo Centrum:
Drie dynamische testkasten / testbanken t.b.v. het testen van ademluchtapparatuur en duikapparatuur;
Vier statische testkasten / testbanken t.b.v. het testen van ademluchtapparatuur.
2. Bestaande ademluchtwerkplaats locatie Enschede Hoofdpost:
Twee dynamische testkasten / testbanken t.b.v. het testen van ademluchtapparatuur en duikapparatuur;
Twee statische testkasten / testbanken t.b.v. het testen van ademluchtapparatuur.

De aanbieder wordt uitgenodigd om op basis van deze offerteaanvraag een offerte in te dienen conform de voorwaarden. Indien een inschrijver wenst in te schrijven op meerdere percelen, dan dient er per perceel een separate inschrijving te worden gedaan.
De VRT behoudt zich de mogelijkheid voor om gedurende deze aanbestedingsprocedure en gedurende de looptijd van de overeenkomst de volgende wijzigingen in de opdracht door te voeren:
> Optionele opdracht voor de ademluchtwerkplaats te Enschede, bestaande uit onder meer een compressor en vulbalken.
> Optionele onvoorziene opdracht(en) ter uitbreiding of ter vervanging van de in onderhavige aanbesteding uitgevraagde apparatuur / installaties.

Voor de aanbesteding van de opdracht, hanteert de VRT de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de VRT geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 15 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259059

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *