Incidentkleding (kruippakjes) veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid – Aanbestedingsnieuws

Incidentkleding (kruippakjes) veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid

Foto: © spreadshirt.nl

De aanbestedende dienst VRZHZ is op zoek naar een opdrachtnemer die incidentkleding, waaronder ook schouderstukken:
> ontwerpt
> produceert
> (na)levert
> repareert en;
> inmeet t.b.v. de medewerkers van de VRR / VRZHZ.

De aanbestedende dienst wenst incidentkleding aan te schaffen dat voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, alsmede dat het de problematieken die de opdrachtgever op dit moment ervaart minimaliseert of wegneemt en voldoet aan de De kwaliteit van de huidige incidentkleding inzake bescherming is groot. Zo ook de bescherming tegen hitte / warmte. De gevolgen zijn dat een brandwacht (in zijn drive om goed en zo snel mogelijk de problematiek bij een brand te verhelpen), zijn grenzen gaat verleggen. Met de huidige incidentkleding, is een brandwacht in staat langer en dichter bij de brandhaard te staan. Dit uit zich niet alleen in dichter bij de haard van de brand staan, doch ook dieper te penetreren in gebouwen alwaar de brand woedt. Met die situatie wordt de terugweg langer en ergo ook de plek langer die kan worden beschouwd als veilig.
Op zich is het een goede situatie dat de bescherming beter wordt. Dit keert zich echter tegen zichzelf. De fysieke gesteldheid van de brandwacht wordt het zwakke punt. Zeker als de (R)HTI 12-24 relatief kort is.

HTI = Heat Transmission Index, een maat voor de tijd nodig om een bepaalde temperatuurstijging in het pak te behalen  en RHTI =Radiant Heat Transfer Index is een maat voor de tijd die nodig is om brandwonden te krijgen (12 = eerste graads en 24 is tweede graads). 

Dat (( R) HTI) kort wordt nog korter omdat de weg naar een veilige plek wordt verlengd door de primaire protectie waardoor de brandwacht dus nog verder van de veilige plek verwijderd is. Een ander negatief effect om de uitdamping van de hitte verder in te dammen is het gebruik van Fluor Carbon wanneer dat op de klassieke manier wordt opgebracht (klassieke manier is toevoegen aan het laatste spoelwater).
Als laatste niet te beïnvloeden aspect is de oplopende buitentemperatuur in lente, zomer en nazomer. Het slecht kunnen uitdampen doet zich namelijk niet alleen voor bij bluswerkzaamheden, maar ook bij intensieve werkzaamheden op (extreem) warme dagen. Dagen die de laatste jaren steeds meer voorkomen. Bij intensieve werkzaamheden moet gedacht worden aan bijvoorbeeld reanimatie. Al dan niet in een vervuilde omgeving. Uiteindelijk blijkt operationeel dat de combinatie tussen onvoldoende uitdampcapaciteit en door de onvoorspelbaarheid van het bereiken van de grenswaarde voor (R)HTI 12 in combinatie met de snelle doorstoot naar (R)HTI 24 ervoor kan zorgen dat het pak een gevaar wordt voor de gezondheid van de
brandwacht. In de huidige situatie worden de pakken, geleverd door de firma Texport, gebruikt voor zowel hulpverleningswerkzaamheden als bluswerkzaamheden, zowel buiten- als binnenwaartse aanvallen. Ook worden de pakken gebruikt tijdens realistische oefeningen. Het percentage inzetten verhoudt zich als volgt:

  • Hulpverleningswerkzaamheden 78%
  • Reanimatie 3%
  • Buiten aanvallen 12%
  • Binnen aanvallen 5% (inclusief realistische oefeningen)

De beroeps brandwacht heeft indertijd twee (maat)pakken tot zijn beschikking gekregen. De ervaring leert dat het tweede pak bij de meeste brandwachten niet of nauwelijks is gebruikt. De aanbestedende dienst reinigt namelijk zelf de incidentkleding in een professionele wasstraat. Als een brandwacht aan het einde van zijn dienst zijn pak laat wassen, is dat pak voordat de brandwacht weer dienst heeft gereinigd terug. In gevallen van erge contaminatie gedurende zijn dienst, wordt ter plekke
van de contaminatie voor een vervangend pak gezorgd zodat de dienst direct kan worden gecontinueerd. Vrijwilligers hebben slechts één pak tot hun beschikking. De brandwachten zijn verplicht bij elke vorm van hulpverlening in elke klimatologische omstandigheid het volledige pak (volgens de voorschriften) te dragen.

De aanbestedende dienst wil de taken blijven uitvoeren. De werkzaamheden zijn niet fundamenteel gewijzigd. Bepaalde invullingen wijzigen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Dit geldt ook voor het onderhoud en het gebruik van de reserve of tweede pakken. De aanbestedende dienst is van mening, en heeft dat de laatste twee jaar ervaren, dat maatpakken niet noodzakelijk zijn. Als confectiematen verstandig gekozen worden, past bijna iedereen in een pak dat veilig en werkzaam is. Voor de enkeling voor wie dat niet van toepassing is, wordt een maatpak aangemeten. Het gebruik van confectiemaatpakken maakt het mogelijk om in onderhoud en gebruik efficiënter om te kunnen met de incidentkleding. Dit uit zich o.a. in gelijkmatiger gebruik van de incidentkleding. Het logistiek proces hierachter vereenvoudigd ook sterk. Zelfs het aantal pakken kan daarmee omlaag. De aanbestedende dienst heeft een arbo technisch en functioneel goede oplossing gevonden om toch fluor carbon toe te voegen door middel van een aanpassing van de wasmachines. De oplossing komt neer op een extra ‘wasgang’ aan het einde van het reinigen in de wasmachine. In deze wasgang wordt in de wasmachine fluor carbon met
verneveling toegevoegd. Een en ander zo technisch afgesteld dat zo goed als alleen buitenkant van het pak in aanraking komt met het fluor carbon. Afwachtende op het resultaat van deze aanschaf zal zij wel of niet deze oplossing gaan toepassen. Aanvullend hierop is nog de nieuw gebruikte binnen aanvalstechniek binnen brandweer Nederland. Dit heeft invloed op de duurzaamheid van de incidentkleding, hierbij zal de brandwacht veel meer werkzaamheden uitvoeren op zijn knieën, voorheen gebeurde dit gehurkt. De pakken moeten geschikt en bestand zijn om deze nieuwe kijk op brandbestrijding veilig en adequaat toe te passen (betere bescherming van de knieën). (AN- kruippakjes). De aanbestedende dienst heeft als richtlijn dat daarnaast voldaan moet worden aan de laatste nationale en internationale gangbare normen.

Buiten de scope van deze aanbesteding vallen:

  • helmen en toebehoren;
  • laarzen;
  • handschoenen;
  • reiniging van Incidentkleding.

De aanbestedende dienst wenst per deelnemende veiligheidsregio een raamovereenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer en is daartoe op zoek naar een opdrachtnemer die incidentkleding levert:
1. Conform alle gestelde wettelijke en eigen eisen, richtlijnen en normeringen.
2. Die optimale draagcomfort biedt, rekening houdend met:

a. Invloeden van binnen -en buiten af (vocht en warmte);
b. Gehanteerde maten / maatstelling;
c. Bewegingsvrijheid (en gewicht);
d. Aansluiting bij persoonlijke beschermingsmiddelen (helmen, ademluchtmaskers).

3. Binnen de gestelde termijnen (levertijd).
4. Met een optimale levensduur en aandacht voor de volgende onderwerpen:

a. Maatvastheid;
b. Kleurvastheid;
c. Beschermlaag van de kleding;
d. Behoud striping (en zichtbaarheid).

De opdrachtgever doet op basis van de raamovereenkomst bestellingen door middel van het plaatsen van een nadere opdracht. De raamovereenkomst wordt (individueel per deelnemende veiligheidsregio) aangegaan voor een initiële duur van vier jaar.
VRR
Verwachte afname 2000 stuks, maximale afname 2300 stuks
VZHZ
Verwachte afname 1055 stuks, maximale afname 1213 stuks
De aanbestedende dienst wenst de genoemde (bulk)afname uiterlijk derde kwartaal 2023 geleverd te krijgen. Daarnaast moeten vervolgleveringen mogelijk zijn. De genoemde aantallen zijn indicaties/schattingen, waaraan door opdrachtnemer geen rechten kunnen worden ontleend. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid om de raamovereenkomst twee keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal vierentwintig maanden. Iedere deelnemende veiligheidsregio is gerechtigd om zelf het besluit tot verlenging te nemen. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned zondag 5 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263355 en met dank aan M. Swart.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *