Hulpverleningsvoertuigen 6×4 Midden- en West-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Hulpverleningsvoertuigen 6×4 Midden- en West-Brabant

HV1 voertuig (post Breda)
Foto Brandweer Midden en West Brabant (https://bmwbvoordelens.jouwweb.nl)

Veiligheidsregio Midden en West Brabant heeft een aanbesteding geplaatst voor 5 stuks hulpverleningsvoertuigen.  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is een samenwerkingsverband tussen de 24 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden en West Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 24 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), de brandweer en de politie de krachten.
Dit houdt in dat in de VRMWB deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.
De VRMWB wil komen tot een sterk samenwerkingsverband en een herkenbare organisatie voor de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Het centrale doel van de Veiligheidsregio is de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren. Dit gebeurt door een goede samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing.

De opdracht in de aanbesteding omvat  het leveren van 5 stuks hulpverleningsvoertuigen 6×4 met autolaadkraan met de mogelijkheid
tot het onder brengen van regulier onderhoud, service/keuring aan het chassis, kraan en opbouw, exclusief reparaties, een midlife update, schade en banden.
De uiterste leverdatum van het eerste voertuig is in het eerste kwartaal 2021, de overige voertuigen worden telkens een kwartaal later geleverd, het laatste voertuig wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Het onderhoud geldt voor de duur van 15 jaren na levering.

Naast brandbestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, waterongevallen en algemene dienstverleningen is technische hulpverlening (THV) een belangrijk onderdeel van het dienstenpakket van de brandweer. THV is een omvangrijk en divers vakgebied dat zich uitstrekt
van het bevrijden van beknelde personen uit voertuigen en machines tot (gevaar voor) instortingen en het verlenen van hand- en spandiensten voor burgers en instanties. Om THV vorm te geven beschikt de brandweer naast de tankautospuit, waarin veel materialen liggen die voor THV gebruikt worden, over speciale voertuigen: de hulpverleningsvoertuigen (HV). Deze zijn ingericht op allerhande THV-scenario’s. Om aan deze taak te voldoen heeft VRMWB nu behoefte aan 5 stuks Hulpverleningsvoertuigen voor de zwaardere scenario’s (met kraan en lier en
6×4 aangedreven).

Bron: Tenderned 18 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180718

1 thought on “Hulpverleningsvoertuigen 6×4 Midden- en West-Brabant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *