HRM-systeem Da Vinci college – Aanbestedingsnieuws

HRM-systeem Da Vinci college

Foto: Pixabay.com

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan. De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
Het leveren van een HRM-systeem dat voldoet aan alle eisen en toezeggingen in antwoorden op open vragen.
Het implementeren van het systeem.
Het migreren van informatie uit de huidige systemen.
Technisch beheer en onderhoud van de geleverde software oplossing gedurende de resterende contractperiode.
De realisatie van integratie en koppeling met bestaande en eventuele toekomstige applicaties conform vereiste koppelingen en gegevensstromen.
Opleiden van medewerkers, key users, leidinggevenden en beheerders.

De organisatie van opdrachtgever bestaat uit een MBO en een HBO onderdeel. Opdrachtnemer levert twee bronsystemen, één voor het MBO onderdeel, en één voor het HBO onderdeel. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de HR-administratie ligt bij opdrachtgever. De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het voorzien in een modern HRM-systeem dat
voorziet in de huidige en toekomstige behoeften van opdrachtgever ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie. Het inzetten van een HRM-systeem moet leiden tot als goed ervaren ondersteuning van functionarissen die behoefte hebben aan informatie en / of een rol hebben bij het vastleggen en verwerken van de gegevens. Het toepassen van uniforme workflows en het voldoen aan verantwoordingsprocessen zijn daarbij belangrijke elementen. Overige doelstellingen hierbij zijn:
• Samenwerking/integratie met het financiële systeem.
• Realiseren en behouden van goed werkgeverschap voor de organisatie.
• Verbetering en behouden van kwaliteit van de dienstverlening.
• Verhoging van de efficiëntie in bedrijfsprocessen.

De omvang van de opdracht is uit te drukken in het aantal medewerkers van Da Vinci College. Het aantal medewerkers bedroeg per 1 januari 2022 ongeveer 1100. De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst met een looptijd van acht jaar. De reden daarvoor is dat opdrachtgever een partnerschap wil aangaan maar ook de mogelijkheid heeft om opnieuw de markt op te gaan. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Van rechtswege eindigt de overeenkomst in ieder geval op 31december 2030. Op basis van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van Da Vinci College wordt een Europese openbare procedure gevolgd. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 31 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248418

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *