Intensieve maaiwerkzaamheden Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Intensieve maaiwerkzaamheden Etten-Leur

Foto: JosScholman.nl

De gemeente Etten-Leur plaatst een aanbesteding volgens de Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2, van
het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016). De opdracht valt onder het regime diensten en waar in het ARW2016 werk wordt omschreven moet dienst gelezen worden. Het betreft de volgende dienst:  Maaiwerkzaamheden (intensief). De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
a) Maaien intensief (recreatief grasveld/gazon) met een totaaloppervlak van ca. 6200 are
b) Schonen een maaien van hondenuitlaatvoorzieningen met een totaaloppervlak van ca. 508 are.

De opdrachtgever is van plan om met één partij een overeenkomst af te sluiten. De overeenkomst zal worden afgesloten voor de periode 21 maart 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één kalenderjaar het contract verlengen. Alleen inschrijvingen van inschrijvers die voldoen aan de minimumeisen en geschiktheidseisen worden in behandeling genomen. De opening van de inschrijvingen is niet openbaar. Gunning vindt
plaats op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbinnen gekozen is voor het criterium Laagste Prijs. De aanbestedende dienst hanteert bij deze aanbesteding de grondbeginselen proportionaliteit, objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.

In de opdracht zijn diverse maaiwerkzaamheden geclusterd en er vindt geen opdeling in percelen plaats. De aanbestedende dienst is van mening dat er sprake is van zodanige samenhang van de werkzaamheden dat de opdracht kan worden gezien als één logisch geheel. Het betreft hier werkzaamheden die gebruikelijk worden gecombineerd. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt en behoudt het MKB toegang, om zowel zelfstandig, als combinatie of als onderaannemer, tot deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned donderdag 30 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248336

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *