HR applicatie – Gemeente Vlissingen – Aanbestedingsnieuws

HR applicatie – Gemeente Vlissingen

Software
Ict software

In de huidige situatie heeft de gemeente Vlissingen een contract met Visma/RAET voor gebruik van Youforce als HR applicatie met de mobiele app. Dit contract loopt per 1 januari 2024 af. De huidige applicatie draait on-premises bij de eigen I&A afdeling.
De gemeente Vlissingen voert de werkzaamheden rondom HRM en PSA in eigen beheer uit en beschikt over eigen medewerkers die de HR-administratie, HR Adviestaken en Salarisadministratie uitvoeren en één functioneel applicatiebeheerder. Gemeente Vlissingen besteedt geen werkzaamheden omtrent HRM-en PSA uit.

De gemeente Vlissingen heeft in het kader van data gedreven werken de doelstelling om dashboards te gebruiken in een nog in te richten BI-omgeving. De HR applicatie moet kunnen koppelen met een modern datawarehouse. Er wordt veel waarde gehecht aan een selfservice applicatie voor medewerkers en leidinggevenden om zoveel mogelijk zelf te regelen in de HR applicatie. Deze selfservice moet mogelijk zijn zowel in de HR applicatie als met de mobiele applicatie. Optimalisering van de HR processen is een doelstelling waarbij hergebruik van gegevens belangrijk is voor het up-to-date houden van de gegevens en een efficiëntere manier van werken te realiseren in het uitvoeren van werving en selectie van zowel interne als externe medewerkers.

De opdracht omvat:
Het leveren van een HR applicatie aan de gemeente Vlissingen ter vervanging van de huidige applicatie met koppelingen in het applicatielandschap zoals deze nu ook worden gebruikt. Het leveren van een implementatieplan voor implementeren van de
functionaliteiten uit het programma van eisen en, waar overeengekomen, de functionaliteiten uit het programma van wensen.
De HR applicatie moet de Nederlands lokalisatie ondersteunen voor zowel wettelijke als cao eisen die betrekking hebben op de gemeente Vlissingen. Met de keuze van een nieuwe HR applicatie zal de gemeente Vlissingen overstappen op een SaaS- applicatie waarbij het beheer, de beveiliging maar ook de conformiteit aan wettelijke eisen gewaarborgd moet worden door de leverancier van de SaaS applicatie. Er wordt extra aandacht besteed aan AVG en BIO eisen tijdens de aanbesteding.

De af te sluiten overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van vier jaar. De overeenkomst kan eenzijdig door de Gemeente Vlissingen tweemaal worden verlengd met een periode van twee jaar. De Gemeente Vlissingen heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Gunning geschiedt op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij de methode Gunnen op Waarde wordt toegepast.

Bron: Tenderned zondag 9 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294361

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 april 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *