Hoorn zoekt energiefixers – Aanbestedingsnieuws

Hoorn zoekt energiefixers

De gemeente Hoorn is op zoek naar energiefixers. De opdracht bestaat uit het geven van energieadvies, het aanbieden en het direct uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een tochtstrip) en coaching op energiebesparend gedrag aan, naar huidige schatting, circa 5.000 huishoudens waarbij sprake is van energiearmoede.
Realisatie van de opdracht vindt plaats conform de SPUK-uitkering vanuit het Rijk en dient gerealiseerd te worden vóór 31 december 2023 (met eventuele uitloop in 2024). Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Hoorn met dit project de eerste huishoudens helpt die binnen de looptijd behoefte hebben aan
hulp. De totale potentiële doelgroep wordt ingeschat op 5.000 huishoudens. De kans is reëel dat de SPUK-uitkering in 2024 wordt aangevuld.
De Opdracht heeft een begrote waarde van € 500.000,-, verdeeld over 2023 (€ 276.987,-) en 2024 (€ 223.013,-). Dit is het beschikbare budget per jaar. Dit is de totale waarde inclusief opties en verlengingen, exclusief btw. De looptijd van de Opdracht is maximaal 4 maanden. De geplande ingangsdatum wordt in overleg bepaald, maar vindt niet later plaats dan in september 2023. De einddatum is 31 december 2023
De enige uitgevraagde kerncompetentie is:
– Kerncompetentie 1: Ervaring met het met het uitvoeren van huis aan huisbezoeken met betrekking tot bestrijding van energiearmoede en/of stimuleren van energiebesparende maatregelen en verduurzaming waarbij u minimaal 500 huishoudens in één jaar bezocht
De inschrijving zal worden beoordeeld op:
Gevraagde Dienstverlening 200 punten
Uitvoering en Samenwerking 200 punten
Monitoring en Communicatie 100 punten
afbeelding strategische notitie Energie en Klimaat, ijmegen 2010
??????????? = ????? ????ℎ?????? (= de ‘inschrijfprijs’) / (??ℎ????? ??????????????? ????ℎ??????)
Zie verder:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *