Herontwikkeling Markt 10 Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling Markt 10 Zoetermeer

Markt Zoetermeer
© gemeente Zoetermeer

Een deel van het oude stadhuis (adres Markt 10) in Zoetermeer is gesloopt. De gemeenteraad heeft besloten om op deze plek en in de omgeving (Frankrijklaan) woningen te realiseren gecombineerd met voorzieningen. Ook komt er een parkeergarage onder de Markt.  De gemeente wil een kwaliteitsslag maken door van het Dobbegebied een aantrekkelijk Centraal Park midden in de stad te maken, met aandacht voor groen en open water zodat een levendige verblijfsplaats ontstaat. In combinatie met woningbouw ontstaat een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied.

Deze Europese niet-openbare aanbesteding betreft de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving bestaande uit de volgende onderdelen: het realiseren van twee woongebouwen (toren A en C) met levendige voorzieningen op de begane grond, een parkeergarage (onder de Markt) en de inrichting van de openbare ruimte.  De gemeente Zoetermeer is voornemens onderhavige opdracht middels een koop- en
realisatieovereenkomst i.c.m. een geïntegreerd contract (UAV-GC 2005) voor de parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte in de markt te zetten. De technische specificaties die onderdeel uitmaken van de uitnodiging tot inschrijving worden uitsluitend aan geselecteerde gegadigden ter beschikking gesteld.

De ontwikkellocaties van de woontorens worden bouwrijp opgeleverd. Voor de bouwlocatie van de parkeergarage geldt dit ook, de kabels en leidingen zijn verlegd. De technische beschrijving van het bouwrijp maken, die onderdeel uitmaken van de uitnodiging tot inschrijving worden uitsluitend aan geselecteerde gegadigden ter beschikking gesteld.

De ontwikkeling van Markt 10 Zoetermeer is opgedeeld in twee delen:
1. de ontwikkeling van twee woontorens (kavel A en C) met commerciële plint. De eisen en wensen voor deze ontwikkeling zijn vastgelegd in de uitnodiging tot inschrijving en de koop- en realisatieovereenkomst;
2. het ontwerp en de realisatie van de parkeergarage en de openbare ruimte (maaiveld) valt onder voorwaarden van de UAV-GC 2005.

Voor de ontwikkeling van de woontorens en parkeergarage is een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk. Na gunning wordt op basis van het winnende ontwerp het definitief bestemmingsplan vastgesteld. Inschrijvingen dienen te voldoen aan de uitgangspunten van het voorontwerp bestemmingsplan. Meer informatie over het voorontwerp bestemmingsplan volgt in de Nota van Inlichtingen.

De omvang van de bouwenveloppen van de twee torens (Kavel A en C) met commerciële plint is

Kavel A Markt 10, footprint 1500m2, minimale bouwhoogte 70m en maximalebouwhoogte 90m 

Kavel C Frankrijklaan hoek Reimsstraat 500m2, minimale bouwhoogte 40m en maximale bouwhoogte 70m

‘Opbouw bouwenvelop A en C’ waarin onderscheidt gemaakt wordt tussen de 2 woontorens met de stedelijke basis en de plint met levendige functies:

  • de plint heeft een hoogte van 4,5 meter en is onderdeel van de stedelijke basis;
  • de stedelijke basis heeft een hoogte tussen de 12 en 22,5 meter;
  • de torens van locatie A en C moeten onderling en in vergelijking met de toren van het stadhuis (bouwhoogte ca. 50 meter) minimaal drie lagen (ca. 10 meter) verschillen zodat drie verschillende hoogten ontstaan. Dit ter realisatie van de gewenste compositie, waarbij Toren A altijd de hoogste van de drie torens is.

Er zijn een aantal verplichte onderdelen die in de ontwikkellocaties opgenomen worden. Er dienen hoogwaardige wooncomplexen gerealiseerd te worden met kwalitatief hoogwaardige buitenruimten. De doelgroep die met deze woningbouwontwikkeling aangetrokken wordt is
urban professionals, middeninkomens, empty-nesters en stedelijke gezinnen. Met de woningbouwontwikkeling wordt gestreefd naar een ideale mix van de woningsegmenten middelduur en duur, zowel koop als huur. Minimaal 25% van het totale programma dient het segment middel dure huur te bevatten (huurprijs tussen €720,– – €950,–). De overige 75% dient bij voorkeur ingevuld te worden door middeldure en dure koopwoningen in toren A en middeldure huur en vrije sector huurwoningen in toren C.
De plint van de torens A en C dient levendig te zijn met een divers, hoofdzakelijk publiek toegankelijk programma van sociaal-culturele voorzieningen. Gedacht wordt aan verblijf- en ontmoetingsplekken, kleinschalige horeca, een kinderdagverblijf, hotel met maximaal 50
kamers, etc. Voor toren A geldt dat er een openbare horecagelegenheid met openbaar terras aan de marktzijde komt. Het programma in de plint dient ervoor te zorgen dat een levendige omgeving ontstaat, ook aan de kant van de Engelandlaan / Frankrijklaan, Reimsstraat en het Museum en het stadhuis. Op de locatie van bouwblok B wordt geen vastgoed gerealiseerd. Op deze locatie wordt een ‘Tiny forest’ gerealiseerd. Dit is een stuk maaiveldinrichting waar in de vervolgfase nog participatie plaatsvindt met de bewoners. Het ontwerp en realisatie van dit maaiveld wordt als stelpost opgenomen.

De integrale opgave van het ontwerp en de realisatie van de parkeergarage is gerelateerd aan het programma van de woontorens met levendige plint en de behoefte aan het compenseren van het verlies aan parkeergelegenheid (op de Markt en parkeerterrein Reimsstraat). Er wordt een twee- of drielaagse parkeergarage voorzien. De in- en uitgang voor autoverkeer tot de ondergrondse parkeergarage onder bouwblok A en de Markt dient gesitueerd te worden aan de Frankrijklaan, aan de noordzijde van bouwblok A. Tevens geldt voor de opstelplek van wachtende auto’s dat deze onder het gebouw gesitueerd dient te zijn. Er mag geen opstopping op de Frankrijklaan ontstaan.

Het plein ligt aan de zuidzijde van het Stadshart en is de overgang naar het Dobbegebied/Centraal park en heeft een hoge verblijfswaarde. De torens aan de Markt en de kerktorens van de Dorpsstraat vormen de twee overkanten van het “waterplein” van de Dobbe. 

De gemeente wil graag één verantwoordelijke partij hebben die alle aspecten van de opdracht gaat realiseren om discussie over demarcatie e.d. te voorkomen. Ook probeert de gemeente zo overlast e.d. te beperken. Daarnaast wordt aangenomen dat de ontwikkeling op deze meer voor de beste kwaliteit en de minste kosten zorgt. Dus is er geen sprake van meerdere percelen.

Gunning van de overeenkomst staat gepland voor medio juli 2021 (indicatief). Oplevering vindt plaats in 2026 (indicatief).

Bron: Tenderned 20 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209079

Meer over dit project op https://www.zoetermeer.nl/inwoners/herontwikkeling-markt-10-en-omgeving_48251/  en https://www.zoetermeer.nl/inwoners/centraal-park_46749/

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *