Herontwikkeling en restauratie Fort de Gagel Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling en restauratie Fort de Gagel Utrecht

bron: Gemeente Utrecht.

Fort de Gagel is een verdedigingswerk dat tussen 1819 en 1821 is aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort bestaat uit verschillende rijksmonumenten. De functie van het fort was in hoofdzaak het afsluiten en verdedigen van de Gageldijk, de Kerkeindsche Dijk en het flankeren van de Klopdijk. Fort De Gagel werd oorspronkelijk als aarden werk aangelegd in de jaren 1819-1821. Er was geen bebouwing en op de wallen waren opstelplaatsen voor het geschut. Het geheel werd omgeven door een gracht. Tussen 1850 en 1852 werd een vierkant, bomvrij wachthuis gebouwd en rond 1880 nogmaals verbeterd. Het wachthuis werd verbouwd en de borstwering van het dak verwijderd. Verder is de gracht om het wachthuis gedeeltelijk gedempt en zijn een bomvrije kazerne van twee verdiepingen en een remise aan het fort toegevoegd. Bij de aanleg van de wijk Overvecht is Fort De Gagel in 1971 door de gemeente overgenomen van het Rijk.

De werkzaamheden die de gemeente met deze opdracht wil laten uitvoeren betreffen de restauratie van het bestaande wachthuis gebouw A, het kazerne gebouw B.en de remise, gebouw C. Verder de nieuwbouw van een overdekte en ongeklimatiseerde entree (1) en de aanbouw van een geklimatiseerde horecagelegenheid (2) onder de aardenwal waarbij oud en nieuw in elkaar overgaan. Het terugbrengen van de oorspronkelijke aardenwallen op het wachthuis en de kazerne is een belangrijk onderdeel van het project. Daarnaast zullen rondom het fort diverse terreininrichtingselementen uitgevoerd moeten worden als een eenvoudige voetgangersbrug (3), traptreden (4), verhardingen (5) en keerwanden (6). In de afronding van het project wordt binnen deze opdracht het terrein van het forteiland opnieuw geprofileerd en wordt er
een tijdelijke parkeerplaats aangelegd.Complicerende factor in dit werk is de bereikbaarheid. Het fort is omringd door een gracht en bereikbaar via een brug met beperkte draagkracht en breedte. Daarnaast moet er tijdens graafwerkzaamheden ruimte gegeven worden aan archeologische begeleiding. De kans op waardevolle vondsten is hierbij beperkt.

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
Voorbereidende werkzaamheden:
Het tijdelijk bereikbaar maken van het forteiland voor zwaar materieel/materiaal of een aanvaardbaar alternatief. Het verwijderen van de bestaande aardenwal van kazerne gebouw B. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van nutsvoorzieningen.

Sloopwerken:
De sloopwerken zijn beperkt en dienen met de grootste zorg uitgevoerd worden in relatie tot het rijksmonument. De sloopwerken bestaan uit het aanbrengen van inpandige raam- en deuropeningen in gebouw B als verbinding tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw. Het demonteren/verwijderen van bestaande, niet oorspronkelijke inrichtingselementen en afwerkingen. Het maken van installatietechnische sparingen waarbij veelal gebruik zal worden gemaakt van bestaande sparingen.

Nieuwbouw:
Het realiseren van een horecagelegenheid die bestaat in hoofdlijnen uit een betonconstructie (vloer/wanden) gefundeerd op (boor-)palen. Een staalconstructie ondersteunt een dakconstructie (beton/staal) waarop een zogenaamd “groen dak” wordt aangebracht om de uiterlijke kenmerken van de aardenwal terug te brengen. In de aardenwal zal een toegang naar het terras komen en een glazen pui in de hellingshoek van de aardenwal. Verder wordt tussen gebouw A en B een ongeklimatiseerde entree gebouwd.

Restauratie/bestaande bouw:
De restauratiewerkzaamheden omvatten hoofdzakelijk de buitengevel; herstel van voegwerk, natuursteen en scheurvorming alsook het schilderwerk en de roestvorming op de bestaande ramen en deuren. Verder zullen, na het verwijderen van de bestaande aardenwal, de zogenaamde “regenwater opvang bekkens” vrij komen, als ook de ventilatiekanalen/schoorstenen. Deze zullen eveneens gerestaureerd
dienen te worden. De overige werkzaamheden in de bestaande bouw bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van sparingen tussen de bestaande en de nieuwbouw, het aanbrengen van binnen puien, toiletgroepen, trap en diverse afwerkingen.

Terrein/grondwerk:
De werkzaamheden zoals hiervoor al zijn benoemd: een eenvoudige voetgangersbrug (3), traptreden (4), verhardingen (5) en keerwanden (6). Daarnaast het herstellen van de aardenwal op wachthuis gebouw A en het opnieuw aanbrengen van een aardenwal/groen dak op gebouw B, het profileren van het forteiland en het aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein.

De uitvoering van het project is gepland vanaf augustus 2020 t/m maart 2021. Inschrijven op deze niet-openbare nationale aanbesteding kan tot 07 april 2020 12:00

Bron: Tenderned 17 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190033

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *