Herinrichtingen in Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Herinrichtingen in Den Haag

DO Cromvlietpark
Foto: © Den Haag

Tenderned is na de storing weer operationeel, maar de aanbestedende diensten moeten waarschijnlijk nog even op stoom komen, hetgeen wil zeggen dat er slechts 10 aanbestedingen zijn toegevoegd op 4 december. Twee ervan betreffen herinrichtingen in Den Haag, die wij beiden in één artikel vermelden. De ene herinrichting betreft de Hoogeveenlaan, de andere wijkpark Cromvliet en omgeving. De herinrichting Hoogeveenlaan is een nationale openbare aanbesteding en de herinrichting Cromvliet e.o is een nationale maar niet-openbare aanbesteding.

Kenmerken voor stedenbouwkundige uitgangspunten en principe profielen voor Morgenstond Midden (Hoogeveenlaan) zijn o.a.

  • Langsparkeren
  • Woonstoep
  • Groenstroken met bomen
  • Voortuinen afgescheiden met banden met daarop spijlenhekwerken en poorten
  • Toepassen van een stalen strip tussen overgang woonstoep en trottoir
  • Hergebruik van de klinkers van de rij-loper in de toekomstige parkeervakken.

De gemeente Den Haag is aanbesteder van deze opdracht. De aanbesteder heeft zich, voorafgaand aan deze aanbesteding, op de hoogte gebracht van de geldende standaarden, de meest voor de hand liggende perceelindeling, de meest geschikte aanbestedingsprocedure, de
toegankelijkheid van de overheidsopdracht voor het MKB, et cetera.

Herinrichting Wijkpark Cromvliet e.o.

De wijk Laak-Centraal in Den Haag is in het Wijkprogramma van “Stadsdeel Laak 2016-2019” aangewezen als belangrijk aandachtsgebied waar extra inzet vanuit de gemeente nodig is. Molenwijk is een onderdeel van Laak met een hoge werkloosheid en jeugdproblematiek. Het is een dichtbevolkte, multiculturele wijk (63,7% van de inwoners heeft een niet-Nederlandse achtergrond). Stadsdeel Laak heeft bestuurlijke opdracht gekregen een groots wijkpark met landelijke allure in Molenwijk, rond het Cromvlietplein en de omgeving daarvan, te realiseren.

Het Cromvlietplein heeft op dit moment vooral een groenfunctie in de wijk met als uitzondering de stadsboerderij met bijbehorende speelplek. De stadsboerderij, met een nieuw koffie- en theeschenkpunt laat de potentie van dit gebied zien. Om het Cromvlietplein zijn veel bestaande en nieuwe welzijnsactiviteiten (zoals Servicepunt XL, Laakhage), onderwijsinstellingen en initiatieven van bewoners uit diverse culturen
(verenigt in de Bewonersorganisatie Laak Noord (BOL)). Globaal zijn de werkgrenzen van het project de Molensloot, Ketelstraat, Stuwstraat en Noordpolderkade. De bouw/aanleg van het Wijkpark Cromvliet zorgt voor een extra impuls / investering in Laak. Een wijkpark
met landelijke allure, zijnde het levendig en kloppend hart van Molenwijk, waar activiteiten, cultuur en evenementen plaatsvinden ter versterking van sociale cohesie, eigenaarschap en werkgelegenheid. Een wijkpark gebouwd door en voor bewoners en ondernemers uit Laak.
Het park moet Molenwijk/Laak een extra boost geven voor thema’s als economie, veiligheid en woningverbetering. Met het project wordt de kans benut om meer waarde en status te geven aan het lokale duurzame economische netwerk van de Coalitie Laak, waaraan o.a. ook de woningcoöperaties deelnemen, die de landing van het park in de Molenwijk nog beter kunnen maken door ook een boost te geven aan het
omliggende vastgoed.

Tijdens de bouw van het park zijn er continue activiteiten met bewoners en partners, om een podium te hebben voor de gemeente om de boodschap van dit project uit te dragen, gekoppeld aan de thema’s en ambities van het park, zijnde:

  • Stimulering van de wijkeconomie rondom wijkpark Cromvliet
  • Verbeteren van de buitenruimte / uitstraling en veiligheid in en rondom wijkpark Cromvliet
  • Branding, imagoverbetering en promotie van wijkpark Cromvliet
  • Stimulans/katalysator voor wijkverbetering (onder andere woningbouwcorporaties en dergelijke)

De werkzaamheden voor de aanpassingen in de wijk zijn:
1. “Parkrand”: het maken van een uitvoeringsontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte rond het wijkpark Cromvliet (Draaistraat, Cromvlietplein, Stuwstraat, Schoeplaan) en het realiseren ervan.
Het werk betreft onder andere:
– verhardingen en kantopsluitingen, inclusief funderingen;
– hemelwaterafvoersysteem;
– wegmeubilair, bebording.
2. “Groengedeelte”: het maken van een uitvoeringsontwerp voor de herinrichting van het wijkpark Cromvliet en het realiseren ervan. Het werk betreft onder andere:
– verhardingen en kantopsluitingen, inclusief funderingen;
– hemelwaterafvoersysteem;
– Urban Waterbuffer, biologisch filter en pompinstallatie;
– voetbalkooi;
– speelplaats;
– groenvoorzieningen, inclusief inrichting natuurvriendelijke oever.

De basis voor het werk vormt een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen definitief ontwerp (DO).

Bron: Tenderned 4 december 2019 (Cromvliet) https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181985

Bron: Tenderned 4 december 2019 (Hoogeveenlaan) https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *