Herinrichting St. Janstraat Hoeven – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting St. Janstraat Hoeven

Foto: Google Streetview

Naar aanleiding van een burgerparticipatietraject, op basis van coproductie, is gekomen tot de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de St Janstraat. Als onderliggende visie voor de straat is neergelegd dat de waterpomp bij de Bovenstraat het historisch hart van Hoeven is. De kerk zal de huiskamer van Hoeven worden waar o.a. verenigingen hun thuis zullen vinden en waar het voorliggende plein als centraal evenementenplein zal gaan fungeren. De omgeving rondom de Albert Hein vormt het economisch hart. De gemeente Halderberge moet een groot gedeelte van het riool vervangen en uitbreiden, namelijk het gedeelte vanaf de kerk tot aan de Sprangweg. Brabant Water gaat in heel de St. Janstraat de waterleiding vervangen, met aansluitend ook het gedeelte van Hofstraat tot aan de rotonde van de N640 en in de oostelijk gelegen, aansluitende straat de Hertenlaan. Afstemming, bereikbaarheid en de juiste communicatie met diverse stakeholders, vooral winkeliers en bewoners, maar ook met Brabant Water is van zeer groot belang.

De St Janstraat is een straat met allerlei voorzieningen, zoals de Albert Hein, diverse kleinere winkels en een aantal horecagelegenheden. Verder wordt de openbare ruimte in de St Janstraat voor verschillende evenementen gebruikt, zoals de carnaval en de fietsvierdaagse, is er een standplaats voor markt- en straathandel welke nagenoeg elke dag van de week is ingevuld en staat de kerk aan deze weg. Bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid is voor de winkeliers en Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk van groot belang. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de St Janstraat te Hoeven, vanaf de kruising Hofstraat tot en met de aansluiting op de Sprangweg/ N640. Gelet op de planning van de Provincie om aan de N640 in 2021 groot onderhoud te gaan uitvoeren moet het kruisvlak Sprangweg-St Janstraat in
overleg cq afstemming met de Provincie Noord Brabant worden aangepakt Door het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er een verbinding gemaakt tussen het historisch hart, de huiskamer van Hoeven en het economisch hart de winkels rondom de AH, waarbij tevens een doorzicht wordt gemaakt naar Bovendonk het conferentiecentrum. De fasering van de werkzaamheden is in beginsel afgestemd met Brabant Water en op de bereikbaarheid tijdens de feestdagen van 2020 en carnaval in 2021.

De werkzaamheden omvatten onder andere het:

  • kappen van bomen in de St Janstraat (39) en herplant van nieuwe (37);
  • uitvoeren van werkzaamheden aan het riool, vervangen (ca. 650 m),nieuwe aanleg (ca. 550 m), relinen (ca.100 m);
  • vervangen van alle huisaansluitingen op het riool;
  • vervangen van de openbare verlichting;
  • vervangen van het straatwerk door gebakken materialen (ca. 13.000 m2), kantopsluitingen (ca 2130 m) en de funderingen in de gehele openbare ruimte;
  • coördineren van de werkzaamheden door de verschillende NUTS-partijen zoals het vervangen van de waterleiding door Brabant Water in de gehele St Janstraat en de aansluitende wegen de Hofstraat en de Hertenlaan, met daarbij aanvullende werkzaamheden door Enexis en telecompartijen;
  • aanbrengen van klimaatbestendige oplossingen, zoals aquaflow op een tweetal pleinen (voormalige bushalte (300 m2) en Raadhuisplein (400 m2)) en daar waar mogelijk boombunkers.

Bron: Tenderned 9 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192337

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *