Herinrichting kantoor Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting kantoor Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Rijksvastgoedbedrijf

Foto: Google Streetview

Het kantoor aan de Graadt Van Roggenweg 500 behoort tot de strategische vastgoedvoorraad van het Rijksvastgoedbedrijf waarin diverse onderdelen van het Rijk gehuisvest zijn (en nog zullen worden). De opdracht omvat in deze fase het
upgraden van het entreegebied en de omliggende algemene ruimten, waarbij een aanpassing van de beveiligingsinstallaties volgens NKBR 3.0 (Normenkader beveiliging Rijk) tevens noodzakelijk is. De aanpassingen betreffen onder andere:
– Entreepartij: de ingang naar het algemene deel van de entreehal wordt vereenvoudigd.
– In de entreehal komt een nieuwe balie op een nieuwe positie.
– Restaurant: De indeling en opstelling van uitgiftedeel en de logistiek hieromheen dient aangepakt te worden:
– Vergaderzalen (Westtoren 2
e etage) krijgen een andere indeling en aan de luchthuishouding zijn aanpassingen nodig om te voldoen aan de technische eisen;
– De zitgedeelten rondom deze functies krijgen een nieuwe uitstraling van deze tijd;
– De beveiligingsschillen voldoen op dit moment niet aan NKBR. De voorzieningen die nodig zijn om hieraan te voldoen, zijn tevens onderdeel van dit project.

Het doel van de opdracht is:
– Entreegebied van dit kantoor upgraden met de noodzakelijke aanpassingen (het gaat hierbij om toegangsverbetering, voorzieningen (vergaderen, lunchen en verblijven in algemene zin) op peil brengen en verbetering van de uitstraling.
– Het kantoor laten voldoen aan NKBR 3.0.
– Geen (tot minimale) interruptie van primair proces tijdens deze werkzaamheden.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het uitvoeren van alle bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden die nodig zijn om het doel van de opdracht te behalen.

De uiterste opleverdatum is 11 juli 2022, waarbij uitgangspunt een gefaseerde uitvoering is met eventueel tijdelijke maatregelen die nodig zijn om primair proces draaiende te houden. Denk hierbij aan een tijdelijke ingang, restauratieve functies etc. In hetzelfde gebouw vindt in deze periode een andere verbouwing op de 10etage plaats, waarschijnlijk start de uitvoering hiervan ergens in 2e kwartaal 2022. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012).

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen
in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned 16 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225442

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *