Herinrichting Hoogkoorplein Boxmeer – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Hoogkoorplein Boxmeer

Ill. ©Gemeente Boxmeer

De Gemeente Boxmeer is van plan het Hoogkoorplein te Boxmeer opnieuw in te richten. Bij hevige regenval heeft de omgeving van het Hoogkoorplein al snel te maken met veel wateroverlast. Er worden op hoger gelegen gebieden maatregelen getroffen om te zorgen dat er minder water richting het Hoogkoorplein stroomt. Desondanks moet er ook op het Hoogkoorplein flink wat gebeuren om overlast zoveel mogelijk te
beperken. Zo worden onder het Hoogkoorplein een aantal zogeheten waterbergingskelders gebouwd. Deze krijgen een totale inhoud van ca. 5.000 m3, ongeveer gelijk aan 2 olympische zwembaden. Hiervoor moet het gehele plein tussen de Hoogstraat en Koorstraat op de schop. Om te voorkomen dat de kelders bij hoge grondwaterstanden als een dobber opdrijven, wordt het nieuwe plein hoger aangelegd. Met deze herinrichting wordt tevens een nieuw parkeerterrein en voorplein gerealiseerd die aansluiten bij de nieuw te realiseren supermarkt Albert Heijn op de begane grond van het naastgelegen appartementengebouw.

Het project is verdeeld over 2 fasen:
Fase 1a en 1b: realisatie Hoogkoorplein met de waterberging, stuwput Burg. Verkuijlstraat en de Hoogstraat
De realisatie van fase 1a en 1b is gepland aan te vangen op 29 juni 2020. Fase 1a dient op 13 november 2020 gereed te zijn en fase 1b op 27 november 2020.
De fasering 1a en 1b zijn ingegeven door de volgende factoren:
belemmeringen in onttrekkings- en lozingsdebiet
beperkingen in montagecapaciteit van de waterbergingskelders
realisatie nieuwe supermarkt Albert Heijn op Koorstraat 10 (onder appartementencomplex)

Fase 2: plein Hoogkoorpassage en Koorstraat
Geplande aanvang van de werkzaamheden van fase 2 is op maandag 22 februari 2021. De werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd en dienen te worden opgeleverd op vrijdag 30 april 2021. 

De fases 1 en 2 worden in één keer opgedragen. Met de herinrichting van het plein wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de als onpraktisch ervaren bocht in de Koorstraat, bij de Hoogkoorpassage, recht te trekken. Voor Schoonenberg, Hemels voor kinderen en Van Dinter Media ontstaat een nieuw pleintje. Het doel van deze openbare aanbestedingsprocedure is om te komen tot een overeenkomst tussen
aanbesteder en de partij die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijskwaliteitverhouding (BPK) heeft gedaan voor de uitvoering van het project.
Het project betreft in hoofdzaak opbreek- en grondwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden en de
realisatie van een ondergrondse waterberging met bijbehorende bemalingswerkzaamheden, de realisatie van verhardingen en van inrichtingselementen.
De herinrichting van het plein en de realisatie van de waterberging zullen vermoedelijk bijna € 4.500.000,- kosten.

Bron: tenderned 17 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192953

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *